Terranet AB - Delårsrapport 1 januari 2021 – 30 september 2021
November 19, 2021 02:00 ET | Terranet Tech AB
Tredje kvartalet 1 juli – 30 september 2021 • Intäkterna uppgick till 616 (0) TSEK • Rörelseresultat uppgick till -6 616 (-6 681) TSEK • Periodens nettoresultat uppgick till -7 637 (-7...
Terranet AB - Interim report 1 January 2021 – 30 September 2021
November 19, 2021 02:00 ET | Terranet
Third quarter 1 July – 30 September 2021 Revenue amounted to SEK 616 thousand (0) Operating profit/loss amounted to SEK -6,616 thousand (-6,681) Net profit/loss for the period amounted to SEK...
Major shareholders intend to exercise all their warrants of series (2020:3) TO3 B in Terranet AB
August 31, 2021 09:31 ET | Terranet
Terranet AB (”Terranet” or the "Company") hereby announces that the major shareholders in the Company intend to exercise all of their warrants of series TO3 B, an investment of approximately SEK 13.5...
Huvudägare avser nyttja samtliga av sina teckningsoptioner av serie (2020:3) TO3 B i Terranet AB
August 31, 2021 09:31 ET | Terranet Tech AB
Terranet AB (”Terranet” eller "Bolaget") meddelar härmed att huvudägare i Bolaget avser nyttja hela sitt innehav at teckningsoptioner av serie TO3 B, en investering om totalt cirka 13,5 MSEK,...
The last day of trading with the warrants of series (2020:3) TO3 B in Terranet AB is today, August 27, 2021
August 27, 2021 02:00 ET | Terranet
Today, August 27, 2021, is the last day of trading with the warrants of series TO3 B in Terranet AB (“Terranet” or “the Company”). The subscription period for the warrants of series TO3 B runs up...
Sista dag för handel med teckningsoptionerna av serie (2020:3) TO3 B i Terranet AB är idag, den 27 augusti 2021
August 27, 2021 02:00 ET | Terranet Tech AB
Idag, den 27 augusti 2021, är den sista dagen för handel med teckningsoptioner av serie TO3 B i Terranet AB (”Terranet” eller "Bolaget"). Teckningsperioden för teckningsoptionerna av serie TO3 B pågår...
Teckningskursen teckningsoptioner av serie (2020:3) TO3 B i Terranet AB har fastställts till 0,80 SEK och teckningsperioden inleds idag, den 23 augusti 2021
August 23, 2021 02:00 ET | Terranet Tech AB
EJ FÖR OFFENTLIGGÖRANDE, PUBLICERING ELLER DISTRIBUTION, DIREKT ELLER INDIREKT, I ELLER TILL USA, AUSTRALIEN, KANADA, NYA ZEELAND, HONGKONG, JAPAN, SINGAPORE, SYDAFRIKA, SYDKOREA ELLER NÅGON ANNAN...
The subscription price for the warrants of series (2020:3) TO3 B in Terranet AB has been determined to SEK 0.80 and the subscription period starts today, August 23, 2021
August 23, 2021 02:00 ET | Terranet
NOT FOR RELEASE, PUBLICATION OR DISTRIBUTION IN WHOLE OR IN PART, DIRECTLY OR INDIRECTLY, IN THE UNITED STATES, AUSTRALIA, CANADA, NEW ZEALAND, HONG KONG, JAPAN, SINGAPORE, SOUTH AFRICA, SOUTH KOREA...
Terranet AB - Delårsrapport 1 april - 30 juni 2021
August 20, 2021 02:00 ET | Terranet Tech AB
Andra kvartalet 1 april – 30 juni 2021 • Intäkterna uppgick till 183 (234) TSEK • Rörelseresultat uppgick till -8 476 (-6 115) TSEK • Periodens nettoresultat uppgick till -9 479 (-7 821) TSEK •...
Terranet-Primary-Dark.png
Terranet får kundorder av holoride
August 03, 2021 02:00 ET | Terranet Tech AB
Terranet AB (Nasdaq: TERRNT-B.ST) har idag mottagit en kundorder från holoride på motsvarande 1,6 MSEK. Beställningen avser ett leveransprojekt för att med hjälp av Terranets samlade...