Completion of projec
Completion of project Øyfjellet has been declared
April 04, 2023 02:30 ET | Eolus Vind AB
Hässleholm, Sweden, 4 April 2023 Øyfjellet wind farm in Norway is now completed and the wind farm has been taken over by Øyfjellet Wind AS. Eolus sold the shares in the project company Øyfjellet...
Vindpark Øyfjellet h
Vindpark Øyfjellet har färdigställts
April 04, 2023 02:30 ET | Eolus Vind AB
Hässleholm 2023-04-04 Vindkraftsparken Øyfjellet i Norge är nu färdigställd och vindparken har tagits över av Øyfjellet Wind AS. Eolus sålde aktierna i projektbolaget Øyfjellet Wind AS till Aquila...
Floating offshore wind
Eolus and Simply Blue Group in partnership to develop four offshore floating wind projects in the Baltic Sea
November 30, 2022 08:00 ET | Eolus Vind AB
Hässleholm, Sweden, 30 November 2022 Eolus and Simply Blue Group have agreed to co-develop floating offshore wind in The Baltic Sea. The joint venture named SeaSapphire, powered by Eolus and...
Flytande vindkraft
Eolus och Simply Blue Group i nytt samarbete om utveckling av fyra flytande vindkraftsprojekt i Östersjön
November 30, 2022 08:00 ET | Eolus Vind AB
Hässleholm 2022-11-30 Eolus och Simply Blue Group har kommit överens om att tillsammans utveckla flytande vindkraft i Östersjön. SeaSapphire, powered by Eolus and Simply Blue Group, är ett joint...
All terms met for th
All terms met for the sale of the Stor-Skälsjön wind power project
June 14, 2022 11:40 ET | Eolus Vind AB
Hässleholm, June 14, 2022  The remaining terms for closure of the previously announced transaction regarding the Stor-Skälsjön wind power project have now been met. Ownership of the shares in the...
Alla villkor uppfyll
Alla villkor uppfyllda för försäljningen av vindkraftsprojektet Stor-Skälsjön
June 14, 2022 11:40 ET | Eolus Vind AB
Hässleholm den 14 juni 2022  De villkor som återstod för att slutföra den tidigare offentliggjorda affären avseende vindkraftsprojektet Stor-Skälsjön har nu uppfyllts. Köparen MEAG har...
All conditions fulfi
All conditions fulfilled for the partnership between Eolus and Hydro REIN to develop a portfolio of up to 672 MW wind power
January 10, 2022 10:00 ET | Eolus Vind AB
Hässleholm, Sweden, January 10th, 2022 On December 24th, 2021, Eolus announced that the company and Hydro REIN enters a partnership for joint development and realization of a portfolio of nine...
Alla villkor uppfyll
Alla villkor uppfyllda för partnerskapet mellan Eolus och Hydro REIN om att utveckla en vindkraftsportfölj om upp till 672 MW
January 10, 2022 10:00 ET | Eolus Vind AB
Hässleholm den 10 januari 2022 Den 24 december 2021 offentliggjorde Eolus att bolaget och Hydro REIN ingår ett partnerskap för att gemensamt utveckla och etablera en portfölj bestående av nio svenska...
Eolus and Hydro REIN
Eolus and Hydro REIN enters partnership to jointly develop up to 672 MW of Swedish wind power
December 24, 2021 08:00 ET | Eolus Vind AB
Hässleholm, Sweden, December 24th, 2021 Eolus and Hydro REIN enters a partnership for joint development and realization of a portfolio of nine Swedish wind power projects in early development phase....
Eolus och Hydro REIN
Eolus och Hydro REIN ingår partnerskap för att tillsammans utveckla upp till 672 MW svensk vindkraft
December 24, 2021 08:00 ET | Eolus Vind AB
Hässleholm den 24 december 2021 Eolus och Hydro REIN ingår ett partnerskap för att gemensamt utveckla och etablera en portfölj bestående av nio svenska vindkraftsprojekt i tidig utvecklingsfas....