All terms met for the sale of the Stor-Skälsjön wind power project
June 14, 2022 11:40 ET | Eolus Vind AB
Hässleholm, June 14, 2022  The remaining terms for closure of the previously announced transaction regarding the Stor-Skälsjön wind power project have now been met. Ownership of the shares in the...
Alla villkor uppfyllda för försäljningen av vindkraftsprojektet Stor-Skälsjön
June 14, 2022 11:40 ET | Eolus Vind AB
Hässleholm den 14 juni 2022  De villkor som återstod för att slutföra den tidigare offentliggjorda affären avseende vindkraftsprojektet Stor-Skälsjön har nu uppfyllts. Köparen MEAG har...
All conditions fulfilled for the partnership between Eolus and Hydro REIN to develop a portfolio of up to 672 MW wind power
January 10, 2022 10:00 ET | Eolus Vind AB
Hässleholm, Sweden, January 10th, 2022 On December 24th, 2021, Eolus announced that the company and Hydro REIN enters a partnership for joint development and realization of a portfolio of nine...
Alla villkor uppfyllda för partnerskapet mellan Eolus och Hydro REIN om att utveckla en vindkraftsportfölj om upp till 672 MW
January 10, 2022 10:00 ET | Eolus Vind AB
Hässleholm den 10 januari 2022 Den 24 december 2021 offentliggjorde Eolus att bolaget och Hydro REIN ingår ett partnerskap för att gemensamt utveckla och etablera en portfölj bestående av nio svenska...
Eolus and Hydro REIN enters partnership to jointly develop up to 672 MW of Swedish wind power
December 24, 2021 08:00 ET | Eolus Vind AB
Hässleholm, Sweden, December 24th, 2021 Eolus and Hydro REIN enters a partnership for joint development and realization of a portfolio of nine Swedish wind power projects in early development phase....
Eolus och Hydro REIN ingår partnerskap för att tillsammans utveckla upp till 672 MW svensk vindkraft
December 24, 2021 08:00 ET | Eolus Vind AB
Hässleholm den 24 december 2021 Eolus och Hydro REIN ingår ett partnerskap för att gemensamt utveckla och etablera en portfölj bestående av nio svenska vindkraftsprojekt i tidig utvecklingsfas....
Eolus and Hydro REIN jointly acquires 260 MW fully permitted wind power project in Sweden
June 25, 2021 02:30 ET | Eolus Vind AB
Hässleholm, Sweden, June 25, 2021 Eolus together with Hydro REIN has signed an agreement to acquire the fully permitted wind power project Stor-Skälsjön from Enercon. The project, located in...
Eolus och Hydro REIN förvärvar tillsammans ett fullt tillståndsgivet svenskt vindkraftsprojekt om 260 MW
June 25, 2021 02:30 ET | Eolus Vind AB
Hässleholm den 25 juni 2021 Eolus har tillsammans med Hydro REIN tecknat avtal om att förvärva det fullt tillståndsgiva vindkraftsprojektet Stor-Skälsjön från Enercon. Projektet som är lokaliserat i...
Eolus förvärvar två fullt tillståndsgivna svenska vindkraftsprojekt
June 18, 2021 10:15 ET | Eolus Vind AB
Hässleholm den 18 juni 2021 Eolus har tecknat avtal med RWE om att förvärva två fullt tillståndsgivna svenska vindkraftsprojekt. Projekten som omfattar 99 MW är lokaliserade i SE3 och Eolus kommer...
Eolus acquires two fully permitted wind power projects in Sweden
June 18, 2021 10:15 ET | Eolus Vind AB
Hässleholm, Sweden, June 18, 2021 Eolus has signed an agreement to acquire two fully permitted wind power projects in Sweden from RWE. The projects located in SE3 totals about 99 MW and Eolus will...