Alla villkor uppfyllda för partnerskapet mellan Eolus och Hydro REIN om att utveckla en vindkraftsportfölj om upp till 672 MW


Hässleholm den 10 januari 2022

Den 24 december 2021 offentliggjorde Eolus att bolaget och Hydro REIN ingår ett partnerskap för att gemensamt utveckla och etablera en portfölj bestående av nio svenska vindkraftsprojekt i tidig utvecklingsfas som ägs av Eolus. Alla villkor för överenskommelsen om partnerskap har uppfyllts och betalning har ägt rum.

Portföljen som Hydro REIN förvärvat 50% av består av nio projekt med en potentiell effekt om upp till 672 MW lokaliserade i SE3 och SE4 i Sverige. Projekten är i tidig utvecklingsfas och förväntas kunna driftsättas under åren 2027-2032 beroende på i fall alla nödvändiga tillstånd erhålls.

För ytterligare information kontakta:

Per Witalisson, VD, telefon +46 (0)70-265 16 15
Johan Hammarqvist, kommunikationschef, telefon +46 (0)720-50 59 11

Kort om Eolus
Eolus Vind är en av Nordens ledande projektörer av vindkraftsanläggningar. Eolus skapar värden i alla led inom ramen för projektutveckling och drift av vindkraftsanläggningar och erbjuder såväl lokala som internationella investerare attraktiva och konkurrenskraftiga investeringsobjekt i Norden, Baltikum, Polen och USA. Sedan starten 1990 har Eolus medverkat vid uppförandet av 666 vindkraftverk med en effekt om 1 414 MW. Totalt har Eolus driftorganisation kontrakt för att förvalta över 1 330 MW åt kunder varav 921 MW är i drift.

Eolus Vind AB har nära 36 500 aktieägare. Eolus B-aktie handlas på Nasdaq Stockholm Mid Cap.

För mer information om Eolus, besök gärna www.eolusvind.com

BilagaAttachments

220110 Pressmeddelande Alla villkor uppfyllda för partnerskapet mellan Eolus och Hydro REIN om att utveckla en vindkraftsportfölj om upp till 672 MW