Flytande vindkraft
Eolus och Simply Blue Group i nytt samarbete om utveckling av fyra flytande vindkraftsprojekt i Östersjön
November 30, 2022 08:00 ET | Eolus Vind AB
Hässleholm 2022-11-30 Eolus och Simply Blue Group har kommit överens om att tillsammans utveckla flytande vindkraft i Östersjön. SeaSapphire, powered by Eolus and Simply Blue Group, är ett joint...
Floating offshore wind
Eolus and Simply Blue Group in partnership to develop four offshore floating wind projects in the Baltic Sea
November 30, 2022 08:00 ET | Eolus Vind AB
Hässleholm, Sweden, 30 November 2022 Eolus and Simply Blue Group have agreed to co-develop floating offshore wind in The Baltic Sea. The joint venture named SeaSapphire, powered by Eolus and...
Alla villkor uppfyll
Alla villkor uppfyllda för partnerskapet mellan Eolus och Hydro REIN om att utveckla en vindkraftsportfölj om upp till 672 MW
January 10, 2022 10:00 ET | Eolus Vind AB
Hässleholm den 10 januari 2022 Den 24 december 2021 offentliggjorde Eolus att bolaget och Hydro REIN ingår ett partnerskap för att gemensamt utveckla och etablera en portfölj bestående av nio svenska...
All conditions fulfi
All conditions fulfilled for the partnership between Eolus and Hydro REIN to develop a portfolio of up to 672 MW wind power
January 10, 2022 10:00 ET | Eolus Vind AB
Hässleholm, Sweden, January 10th, 2022 On December 24th, 2021, Eolus announced that the company and Hydro REIN enters a partnership for joint development and realization of a portfolio of nine...
Eolus och Hydro REIN
Eolus och Hydro REIN ingår partnerskap för att tillsammans utveckla upp till 672 MW svensk vindkraft
December 24, 2021 08:00 ET | Eolus Vind AB
Hässleholm den 24 december 2021 Eolus och Hydro REIN ingår ett partnerskap för att gemensamt utveckla och etablera en portfölj bestående av nio svenska vindkraftsprojekt i tidig utvecklingsfas....
Eolus and Hydro REIN
Eolus and Hydro REIN enters partnership to jointly develop up to 672 MW of Swedish wind power
December 24, 2021 08:00 ET | Eolus Vind AB
Hässleholm, Sweden, December 24th, 2021 Eolus and Hydro REIN enters a partnership for joint development and realization of a portfolio of nine Swedish wind power projects in early development phase....
Eolus förvärvar två
Eolus förvärvar två fullt tillståndsgivna svenska vindkraftsprojekt
June 18, 2021 10:15 ET | Eolus Vind AB
Hässleholm den 18 juni 2021 Eolus har tecknat avtal med RWE om att förvärva två fullt tillståndsgivna svenska vindkraftsprojekt. Projekten som omfattar 99 MW är lokaliserade i SE3 och Eolus kommer...
Eolus acquires two f
Eolus acquires two fully permitted wind power projects in Sweden
June 18, 2021 10:15 ET | Eolus Vind AB
Hässleholm, Sweden, June 18, 2021 Eolus has signed an agreement to acquire two fully permitted wind power projects in Sweden from RWE. The projects located in SE3 totals about 99 MW and Eolus will...
Eolus säljer 68 MW v
Eolus säljer 68 MW vindkraft till Commerz Real AG Group
September 29, 2020 02:30 ET | Eolus Vind AB
Hässleholm den 29 september 2020 Eolus har tecknat avtal med Commerz Real avseende försäljning av tre vindparker i södra Sverige med en total installerad effekt om 68 MW. Den preliminära...
Eolus announces the
Eolus announces the sale of 68 MW wind power to Commerz Real AG Group
September 29, 2020 02:30 ET | Eolus Vind AB
Hässleholm, Sweden, September 29th, 2020 Eolus has signed an agreement with Commerz Real regarding the sale of three wind farms in southern Sweden with a total installed capacity of 68 MW. The...