ZetaDisplay har säkrat finansiering för att hantera sitt kommande obligationsförfall

Malmö, SWEDEN


EJ FÖR DISTRIBUTION I ELLER TILL ELLER TILL NÅGON PERSON SOM ÄR BOSATT I USA, DESS TERRITORIER OCH BESITTNINGAR, ELLER FÖR RÄKNING ELLER NYTTA AV AMERIKANSKA PERSONER (U.S. PERSONS, ENLIGT DEFINITIONEN I REGULATION S I U.S. SECURITIES ACT OF 1933) ELLER I ELLER I NÅGON ANNAN JURISDIKTION DÄR SÅDAN DISTRIBUTION SKULLE VARA FÖRBJUDEN ENLIGT TILLÄMPLIG LAG


ZetaDisplay har säkrat finansiering för att hantera sitt kommande obligationsförfall

Malmö, 24 januari 2023

Med hänvisning till den pågående refinansieringsprocessen publicerar ZetaDisplay AB (publ) (”ZetaDisplay”) att de har säkrat finansiering för att hantera sitt kommande förfall av icke-säkerställda obligationer (ISIN: SE0013109568) med slutgiltigt förfall 20 mars 2023. ZetaDisplay kommer att utvärdera sina finansieringsalternativ och förväntas konkludera på dessa senast i mitten av februari 2023.

Denna information är sådan information som ZetaDisplay AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom nedanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 24 januari 2023 kl. 09.00 CET.

 

För ytterligare information vänligen kontakta:

Per Mandorf, Koncernchef och VD
Telefon: +46-704-25 82 34
E-Mail: per.mandorf@zetadisplay.com

Michael van Straten, CFO
Telefon: +45-538-482 83
E-Mail: michael.vanstraten@zetadisplay.com

Robert Bryhn, CMO / Head of Communication
Telefon: +46-709-80 20 80
E-Mail: robert.bryhn@@zetadisplay.com


Om ZetaDisplay

ZetaDisplay är ledande i Norden och tvåa i Europa och vi driver dagligen den digitala transformeringen i fysiska miljöer. Våra lösningar, koncept och vår mjukvara digitaliserar, påverkar och informerar människors beteende vid beslutstillfället i butiker, i offentliga miljöer och på arbetsplatser. Våra lösningar är kända som Digital Signage där vi utvecklar och erbjuder fullservice och SaaS-lösningar. Vi är en globalt ledande aktör som aktivt påverkar utvecklingen av den internationella Digital Signage marknaden organiskt, genom innovation och genom förvärv.

ZetaDisplay har sitt säte i Malmö, omsätter cirka +500 Mkr och sysselsätter 220 medarbetare i sex europeiska länder. Totalt hanterar bolaget över 80 000 installationer på mer än 50 marknader. ZetaDisplay ägs av det brittiska investmentbolaget Hanover Investors. Mer information på www.ir.zetadisplay.com samt www.hanoverinvestors.com

BilagaPièces jointes

ZetaDisplay har säkrat finansiering för att hantera sitt kommande obligationsförfall