Yhtiötiedote, Helsinki, 16.8.2019 klo 9.00

Kohokohdat tammi-kesäkuussa 2019

 • Keskittyminen masennuksen hoitoa toteuttavaan terapiastrategian. Hyvä edistyminen asentamalla klinikoille kahdeksan uutta NBT®-laitteistoa Yhdysvalloissa ja Euroopassa eri laitoksissa vakavan masennuksen hoitoon (Major Depressive Disorder, MDD)
   
 • Terapialiiketoiminnan liikevaihto kasvoi voimakkaasti (170%) ensimmäisellä vuosipuoliskolla ollen 0,6 miljoonaa euroa (2018 H1: 0,2 miljoonaa euroa)
   
 • Huhtikuussa 2019 Nexstim järjesti osakeannin, joka sai uusien merkittävien ankkurisijoittajien tuen ja uutta pääomaa kerättiin yhteensä 3,5 miljoonaa euroa
   
 • Yhtiön kokonaisliikevaihto oli vuoden ensimmäisellä puoliskolla 1,2 miljoonaa euroa (2018 H1: 1,1 miljoonaa euroa)

            
Yleiskuvaus yhtiöstä

     Nexstim on yksilöllinen neuromodulaatioyritys, joka on kehittänyt markkinoimansa uraauurtavan kallon ulkopuoliseen navigoivaan aivostimulaatioon perustuvan laitteiston hoitosovelluksiin (NBT®-laitteisto) ja diagnostiikkasovelluksiin (NBS-laitteisto).
      
     Nexstim on kehittänyt NBT®-laitteiston yhtiön NBS-teknologia-alustalle; NBT®-laitteiston kaupallinen hyödyntäminen vakavan masennuksen (MDD) hoidossa on keskeinen painopistealue Nexstimin nykyisessä liiketoimintastrategiassa.

 NBT®

 • Nexstimin NBT® (Navigated Brain Therapy) -laitteiston laitteisto perustuu ainutlaatuiseen kallon läpäisevään magneettiseen stimulointiteknologiaan (navigated Transcranial Magnetic Stimulation eli nTMS), jolla aivoja voidaan stimuloida yksilöllisesti, tarkasti, toistettavasti ja noninvasiivisesti

 • Nexstim aloitti kehittämänsä NBT®-laitteiston markkinoinnin Yhdysvalloissa vakavan masennuksen hoitoon toukokuussa 2018 saatuaan FDA:n hyväksynnän marraskuussa 2017
 • Vakavasta masennuksesta kärsii yli 300 miljoonaa ihmistä eri puolilla maailmaa. Näistä 20–40 prosentilla ei ole hoitovastetta nykyisiin hoitovaihtoehtoihin. Tämän vuoksi Nexstim painottaa NBT®-laitteistonsa myynnissä ja markkinoinnissa vakavan masennuksen hoitoa
 • NBT®-laitteistolla on CE-merkintä käytöstä masennuksen ja kroonisen kivun hoidossa
 • Yhteensä 18 NBT®-laitteistoa asennettuna maailmanlaajuisesti masennuksen hoitoon

NBS

 • Nexstimin kehittämä NBS (Navigated Brain Stimulation) -laitteisto on ainoa CE-merkitty ja FDA:n hyväksymä noninvasiivinen ratkaisu aivojen liikeaivokuoren kartoitukseen ennen aivosyöpäleikkausta. Kliiniset tiedot ovat osoittaneet Nexstimin ainutlaatuisen navigointijärjestelmän arvon leikkausta edeltävässä kartoituksessa potilaan hoitotulosten kannalta.
   
 • NBS-laitteisto auttaa kirurgeja valmistautumaan entistä paremmin ja toimimaan entistä aktiivisemmin kasvaimen poistamiseksi, kun aivojen puhealueet ja liikeaivokuori voidaan kartoittaa tarkasti ennen leikkausta. Noninvasiivisen laitteiston on osoitettu pidentävän etenemättömyysaikaa 46 prosentilla, kun potilaalla oli matala-asteinen gliooma, verrattuna nykyiseen kultaiseen standardiin.
   
 • NBS-laitteistoja on myyty noin 160 tutkimusyliopistoon ja johtavaan sairaalaan ympäri maailman.

Toimitusjohtaja Martin Jamiesonin katsaus

Olen tyytyväinen voidessani kertoa, että Nexstim on edistynyt vuoden 2019 alkupuoliskon aikana hyvin strategiassaan edistää NBT®-laitteiston myyntiä vakavan masennuksen hoitoon.

Olemme toimittaneet ja asentaneet kauden aikana kaikkiaan kahdeksan uutta NBT®-laitteistoa – neljä Yhdysvalloissa ja neljä Euroopassa (Saksassa, Itävallassa, Ruotsissa ja Suomessa) – käytettäväksi vakavan masennuksen hoidossa. Näin ollen maailmanlaajuisesti on nyt yhteensä kahdeksantoista masennuksen hoitoa varten asennettua NBT®-järjestelmää.

Olemme vakuuttuneita siitä, että korostamalla edelleen NBT®-laitteiston ainutlaatuisia navigointitoimintoja voimme kasvattaa markkinaosuuttamme. Tämä onnistuu, kun selvästi erotamme laitteistomme markkinoilla tällä hetkellä olevista TMS-laitteistoista, joissa ei ole navigointitoimintoa. Meillä on nyt lupaavasti NBT®-laitteiston myyntimahdollisuuksia sekä Yhdysvalloissa että EU:n alueella, ja keskitämme toimemme tilausten hankkimiseen vuoden 2019 toisella puoliskolla.

Tearpialiiketoiminnan nettomyynti kasvoi vuoden 2019 alkupuoliskon aikana vahvasti 170 prosenttia ja oli 0,6 miljoonaa euroa, kun se oli 0,2 miljoonaa euroa vuoden 2018 alkupuoliskolla. NBS-laitteistoa myytiin vuoden 2019 ensimmäisellä puoliskolla vähemmän, koska joidenkin järjestelmien myyntiä lykättiin vuoden 2019 jälkipuoliskolle. Tämän johdosta Yhtiön nettomyynti nousi vuoden 2019 alkupuoliskolla 13 prosenttia 1,2 miljoonaan euroon, kun se oli 1,1 miljoonaa euroa vuoden 2018 alkupuoliskolla. NBT®-laitteiston myynnin edistymisen lisäksi nähtävissä on jatkuvaa parannusta myös myynin laajuudessa, jota ovat edistäneet korkeakatteiset jälkimarkkinoinnin tuotteet sisältäen tulot palveluista, tukitoiminnoista, varaosista ja kertakäyttöisistä seurantavälineistä.

Vuoden 2019 alkupuoliskolla olemme tukeneet kasvua investoimalla etenkin Yhdysvaltain ja Euroopan myyntitiimeihin. Investointien johdosta liiketoiminnan rahavirta oli -3,7 miljoonaa euroa vuoden 2019 alkupuoliskolla, kun se oli -3,1 miljoonaa euroa vuoden 2018 alkupuoliskolla.

Kasvustrategiamme rahoittamista varten keräsimme yhteensä 3,5 miljoonaa euroa uutta pääomaa osakeannilla, joka päättyi huhtikuussa 2019.

Haluan kiittää sijoittajiamme osakeantimme tukemisesta. Olen iloinen siitä, että saimme uusia merkittäviä ankkurisijoittajia. Saamamme tuki kuvastaa sijoittajien uskoa ja vahvaa sitoutumista Nexstimin menestykseen.

Näiden uusien varojen sekä mahdollisien antioikeuksien (warranttien) tuomien lisävarojen myötä ja säästötoimiin myötä, Nexstim keskittyy nyt NBT®-laitteiston myynnin edistämiseen maailmanlaajuisesti.  Tämä selkeästi hoitoa painottava strategia tarkoittaa, että etsimme edelleen kumppania leikkausta edeltävän kartoituksen liiketoiminnallemme.

Vuoden 2019 jälkipuoliskolla keskitymme kasvattamaan vakavan masennuksen hoidossa käyttöä varten asennettujen NBT®-laitteistojen kantaa. Painopistealueena ovat erityisesti Yhdysvaltain suuret markkinat. Ensisijainen tavoitteemme on lisätä tietoisuutta NBT®-laitteistostamme markkinoilla. Tähän pyrimme lisäämällä NBT®-laitteistolla hoidettujen vakavaa masennusta sairastavien potilaiden määrää. Potilasmäärän lisääntyessä saamme kerättyä enemmän kliinisiä tietoja, joiden perusteella voimme osoittaa ainutlaatuisen laitteistomme hyödyllisyyden lukuisille masennuspotilaille.  Näitä tietoja käytetään markkinointimme tukena. Uskomme sen lisäävän NBT®-laitteistojen käyttöönottoa Yhdysvalloissa.

Suunnitelmissa on myös hyödyntää vahvaa johtavien asiantuntijoiden verkostoamme Yhdysvalloissa ja potilasrekisteritietoja. Kokoamme tietoja, koska aiomme julkaista sarjan tausta-asiakirjoja, joissa korostetaan NBT®-laitteistomme etuja vakavan masennuksen hoidossa. Näiden toimien avulla uskomme voivamme lisätä terapialiiketoiminnan myyntiä, kun hyödynnämme jatkuvia investointejamme kaupalliseen myyntiin, markkinointiin ja kliinisiin resursseihin.

Nexstimin kassavarojen tilanne 30.6.2019 oli 6,4 miljoonaa euroa Kreosin laina mukaan lukien.

Arvioimme edelleen eri rahoitusvaihtoehtoja ja strategisia vaihtoehtoja liiketoimillemme. Merkittävä mahdollinen rahoituslähde loka-marraskuun 2019 aikana on huhtikuun 2019 osakeannin yhteydessä annettujen antioikeuksein (warranttien) suuri merkintämäärä.

Taloudellista kehitystä kuvaavat tunnusluvut

Tuhatta euroa1-6/2019
6kk
1-6/2018
6kk
1-12/2018
12kk
Liikevaihto1 217,41 079,32 672,1
Henkilöstökulut-2 079,1-1 523,8-3 937,5
Poistot ja arvonalentumiset-205,3-154,4-424,0
Liiketoiminnan muut kulut-1 968,2-1 801,3-3 985,9
Tilikauden tulos-3 664,9-2 440,6-6 154,3
Tulos per osake (euroa)*-0,29-0,78-1,93
Liiketoiminnan rahavirta-3 679,0-3 123,0-6 192,5
Rahat ja pankkisaamiset6 378,610 305,67 175,2
Oma pääoma-495,23 680,8-294,3
Omavaraisuusaste (%)-3,9431,23-0,98
Osakkeiden lukumäärä raportointikauden lopussa (kpl)*35 400 8733 251 0503 253 751
Osakkeiden lukumäärä raportointikauden aikana keskimäärin (kpl)*12 835 2773 122 0413 187 487
Laimennusvaikutuksella oikaistu osakkeiden lukumäärä raportointikauden lopussa (kpl)*52 450 1184 700 8174 703 495
Laimennusvaikutuksella oikaistu osakkeiden lukumäärä raportointikauden aikana keskimäärin (kpl)*17 817 5514 451 5724 577 627

*Osakkeiden lukumäärät on taulukossa oikaistu 26.11.2018 tapahtuneilla osakkeiden vähentämisellä, jossa osakkeiden lukumäärä jaettiin 30:llä.

Tulevaisuudennäkymät

Yhtiö odottaa liiketoimintaennusteiden perusteella, että vuonna 2019 terapialiiketoiminnan liikevaihto kasvaa ja että tilikauden tulos on tappiollinen.

Helsingissä, 16.8.2019

Nexstim Oyj

Hallitus

Lisätietoja saa verkkosivulta www.nexstim.com tai ottamalla yhteyttä:

Martin Jamieson, hallituksen puheenjohtaja, toimitusjohtaja
+44 (0)771 516 3942
martin.jamieson@nexstim.com

Sisu Partners Oy (hyväksytty neuvonantaja)
Jussi Majamaa
+ 358 40 842 4479
jussi.majamaa@sisupartners.com

Taloudellinen tiedottaminen

Tiedotusvälineille, sijoittajille ja analyytikoille tarkoitettu puhelinkokous järjestetään perjantaina 16.8.2019 klo 16.00 Suomen aikaa. Hallituksen puheenjohtaja ja toimitusjohtaja Martin Jamieson sekä talousjohtaja Mikko Karvinen esittelevät taloudelliset ja toiminnan tulokset, minkä jälkeen osanottajat voivat esittää kysymyksiä.

Puhelinkokouksen puhelinnumerot:

Suomi:                +358 (0) 800 914672

Ruotsi:                +46 (0) 20 089 6377

Iso-Britannia:    +44 (0) 808 109 0700

Yhdysvallat:      + 1 866 966 5335

Puhelun salasana: Nexstim

Tilinpäätöstiedote 31.12.2019 päättyvältä tilikaudelta julkaistaan arviolta 28.2.2020.

Tietoja Nexstim Oyj:stä

Nexstim on lääkintäteknologiayritys, joka on kehittänyt markkinoimansa SmartFocus® TMS -teknologian, joka on maailman johtava noninvasiivinen aivostimulaatiojärjestelmä vakavan masennuksen hoitoon. Yhtiön kehittämä NBT® (Navigated Brain Therapy) -laitteisto on kehittynyt 3D-navigointijärjestelmä ja ainoa mukautettu kallon ulkopuoliseen aivostimulaatioon (TMS eli Transcranial magnetic stimulation) perustuva menetelmä, joka mahdollistaa halutun aivoalueen tarkan stimuloinnin vakavan masennuksen hoidossa.

Nexstim on aloittanut NBT®-laitteiston markkinoinnin Yhdysvalloissa vakavan masennuksen hoidossa FDA:lta saadun markkinointi- ja jakeluluvan jälkeen. NBT®-laitteisto on CE-hyväksytty Euroopassa käytettäväksi vakavan masennuksen ja kroonisen neuropaattisen kivun hoidossa.

Lisäksi Nexstim jatkaa kehittämänsä NBS (Navigated Brain Stimulation) -laitteiston markkinointia diagnostiikkasovelluksissa saman teknologian perusteella. Nexstimin NBS-laitteisto on ainoa FDA:n hyväksymä ja CE-merkitty navigoiva TMS-järjestelmä liikeaivokuoren ja aivojen puhealueiden leikkausta edeltävää kartoitusta varten. Nexstimin osakkeet on listattu Nasdaq First North Finlandin ja Nasdaq First North Swedenin markkinapaikoilla.

Lisätietoja on verkkosivuilla www.nexstim.com.

Liite