MUUDATUS AS PRFOODS TAGATUD VÕLAKIRJADE OSALISE TAGASIOSTU AJAKAVAS


AS PRFoods (registrikood 11560713; aadress Pärnu mnt 141, 11314 Tallinn, Eesti; edaspidi „PRFoods“ või „Emitent“) kuulutas oma 21.11.2022 avaldatud börsiteatega välja PRFoods võlakirjade lunastustähtajaga 22.01.2025 ja ISIN koodiga EE3300001577 (edaspidi „Võlakirjad“), mis on emiteeritud PRFoods 14.01.2020 tagatud võlakirjade emissiooni tingimuste (mida on muudetud 25.02.2020, 25.02.2022 ja 20.09.2022) (edaspidi „Tingimused“) alusel, osalise tagasiostu kogumahus kuni 15% kõigi emiteeritud Võlakirjade kogunimiväärtusest.

Järgnevalt pikendas PRFoods 26.09.2023 avaldatud börsiteatega Võlakirjade tagasiostupakkumiste esitamise perioodi ja teavitas sellega seotud muudatustest tagasiostu ajakavas. 10.11.2023 avaldatud börsiteatega teavitas PRFoods Võlakirjade tagasiostu tulemustest ja tagasiostu arvelduspäeva edasilükkumisest. Kokku ostab PRFoods Võlakirjade osalise tagasiostu raames tagasiostupakkumise esitanud Võlakirju omavatelt isikutelt (edaspidi iga selline isik „Võlakirjaomanik“) tagasi 1 423 500 Võlakirja kogunimiväärtuses 1 423 500 EUR, mis moodustab ligikaudu 13% kõigi emiteeritud Võlakirjade kogunimiväärtusest.

Käesolevaga teavitab PRFoods, et teatud Emitendist mitteolenevatel põhjustel ja tehniliste takistuste tõttu ei ole tagasiostu arveldamist 30.11.2023 võimalik teostada. Sellega seoses ning kooskõlas 21.11.2022 avaldatud börsiteates toodud Emitendi õigusega Võlakirjade tagasiostu tingimusi ühepoolselt muuta, on PRFoods otsustanud mõnevõrra edasi lükata Võlakirjade tagasiostu arveldamispäeva (s.o  Võlakirjade ja Võlakirjade ostuhinna ülekande kuupäeva). PRFoods annab käesolevaga teada, et Võlakirjade ja Võlakirjade ostuhinna arveldamine toimub mitte hiljem kui 20.12.2023. Võlakirjade ja ostuhinna arveldamine võib toimuda ka varasemal kuupäeval. Seoses arveldamispäeva edasilükkumisega on Võlakirja tagasiostuhind selle nominaalväärtus, millele lisandub vastavalt Tingimustele arvestatud välja maksmata intress kuni päevani (k.a), mis on kaks tööpäeva enne tegelikku arvelduspäeva. Võlakirjade ja Võlakirjade ostuhinna arveldamine uuel arvelduspäeval toimub automaatselt ja Võlakirjade tagasiostus osalenud Võlakirjaomanikud ei pea arvelduseks omalt poolt täiendavaid samme tegema. 

Lisainformatsioon:
Indrek Kasela
AS PRFoods
Juhatuse liige
T: +372 452 1470
investor@prfoods.ee
www.prfoods.ee