Muutus AS-i PRFoods juhatuse koosseis


 
PRF: Muutus AS-i PRFoods juhatuse koosseis

AS-i PRFoods nõukogu otsustas pikendada senise juhatuse liikme Indrek Kasela volitusi kolme aasta võrra st kuni 07.12.2026 ja valida uuteks juhatuse liikmeteks kolmeaastase ametiajaga Kristjan Kotkase ning Timo Pärna.

AS-i PRFoods uus juhatuse liige Kristjan Kotkas on KJK erakapitalifondide grupi nõunik ja kuulub arvukate äriühingute juhtorganitesse (Aktsiaselts Baltika, Cederberg Invest OÜ, KJK BLTK Holding OÜ, Protea Invest OÜ, Rondebosch OÜ, Zegul Kayaks OÜ, Tahe Outdoors OÜ, KJK Participations III Sarl, KJK BALKAN HOLDING S.a.r.l., KJK Discovery Holding S.à r.l., KJK Sports Lithuania UAB, Stala OY, SHC Invest OÜ, Alwark UAB. Baltik Vairas UAB, KJK BLTK Holding OÜ, KJK III AcquiCo d.o.o., KJK EE Investments 1 OÜ). Kristjan Kotkas on ka AS-i PRFoods tütarettevõtja Saaremere Kala AS-i nõukogu liige. Kristjan Kotkas ei oma AS-i PRFoods aktsiaid.

AS-i PRFoods uus juhatuse liige Timo Pärn on varem töötanud STÜ Tootmine OÜ-s ärijuhina ja olnud väikehotelli tegevjuht ning tegutsenud vabakutselise strateegilise turunduse konsultandina. Timo Pärn on ka AS-i PRFoods tütarettevõtja Saare Kala Tootmine OÜ juhatuse liige. Lisaks kuulub Timo Pärn Osaühing REDSTORM, Linden & Free OÜ, Saaremaa Eco OÜ ja Food & Beverage Consult OÜ juhatusse. Timo Pärn ei oma AS-i PRFoods aktsiaid.

Indrek Kasela
AS PRFoods
Juhatuse liige
T: +372 452 1470
investor@prfoods.ee
www.prfoods.ee