Aktsiaseltsi Tallinna Vesi dividendimakse ex-päev


AS Tallinna Vesi (väärtpaberi lühinimi TVE1T, ISIN kood EE3100026436) fikseerib aktsionäride nimekirja dividendi maksmiseks 19.06.2024 arveldussüsteemi tööpäeva lõpu seisuga.

Ülaltoodust lähtudes on väärtpaberitega seotud õiguste muutumise päev (ex-päev) 18.06.2024. Alates sellest kuupäevast ei ole aktsiad omandanud isik õigustatud saama dividende 2023. majandusaasta eest.

AS Tallinna Vesi maksab dividendi 0,51 eurot aktsia kohta. Dividendid makstakse aktsionäridele välja 27.06.2024. 

Taavi Gröön
AS Tallinna Vesi
Finantsdirektor
(+372) 62 62 200
taavi.groon@tvesi.ee