LHV Groupi tulemused mais 2024


Mai oli kõigi LHV Groupi ettevõtete jaoks tulemuslik kuu, mida mõjutas plaanitust kiiremini kasvav laenuportfell.

AS-i LHV Group konsolideeritud laenuportfell kasvas maikuus 94 miljoni euro võrra. Konsolideeritud hoiuste maht kahanes kuuga 51 miljoni euro võrra. LHV juhitud fondide maht vähenes maikuus 41 miljoni euro võrra. Finantsvahendajatega seotud makseid tehti kuuga 6,1 miljonit.

AS LHV Group teenis mais konsolideeritult 12,5 miljonit eurot puhaskasumit. AS-i LHV Pank puhaskasum oli 11,6 miljonit eurot, LHV Bank Ltd puhaskasum 302 tuhat eurot, AS-i LHV Varahaldus puhaskasum 337 tuhat eurot ja AS-i LHV Kindlustus puhaskasum 86 tuhat eurot.

LHV Panga klientide arv kasvas mais 3100 võrra. Panga kasumlikkust kasvatas kuuga 67 miljoni euro võrra suurenenud laenuportfell, seejuures kasvasid jaelaenud 37 miljoni euro võrra, samal ajal kui ettevõtete laenud suurenesid 30 miljonit eurot. Krediidikvaliteet püsib heal tasemel, mistõttu jäi allahindluste tase plaanitust madalamaks. Panga hoiuste kogumaht vähenes finantsvahendajate ja hoiuseplatvormide hoiuste vähenemisest tingituna 9 miljoni euro võrra, samas kui tavaklientide hoiused kasvasid 47 miljoni euro võrra.

Mais sõlmis LHV Pank koostöölepingu Euroopa Investeerimisfondiga, mis võimaldas alustada senisest soodsamate krediidipakkumistega väike- ja keskmise suurusega ettevõtetele, korteriühistutele ja elektriauto soetajatele.

Ka Ühendkuningriigis tegutseva LHV Banki laenuportfell kasvas maikuus hoogsalt, kokku 27 miljoni euro võrra. Krediidikomitee on heaks kiitnud laenuprojekte veel 85 miljoni euro ulatuses. Platvormidelt kaasatud hoiused suurenesid 40 miljoni euro võrra. Banki finantsvahendajatest kliendid on üles näitamas aktiivsust ja nende hulk on kasvamas. Endiselt käib jaepakkumise väljatöötamine, mais sooritati esimene uue mobiilipanga testmakse.

Kõik LHV Varahalduse hallatavad pensionifondid olid maikuus positiivse tootlusega. See mõjutas positiivselt ka ettevõtte kasumit ja ärimahtusid. Varahalduse tulud ja kulud vastasid finantsplaanile. Mai lõpuks oli II samba sissemaksete suurendamise avalduse esitanud kokku üle 5700 LHV pensionifondide kliendi.

LHV Kindlustus sõlmis mais 13 900 uut kindlustuslepingut 2,7 miljoni euro mahus. Kahjusid hüvitati summas 1,6 miljonit eurot. Neto kahjusuhe jätkab langevas trendis. Kuu lõpu seisuga on LHV Kindlustusel 239 000 kehtivat poliisi.

AS LHV Group emiteeris 300 miljoni euro ulatuses tagamata võlakirju, mis on MREL regulatsiooni mõistes kõlbulikud võlakohustused.

Mais oli grupi aktsionäridele kuuluva omakapitali tootlus 25,5%. Kuu lõpuks edestas LHV Group finantsplaani puhaskasumi osas 15,1 miljoni euroga.

AS-i LHV Group aruanded on saadaval aadressil: https://investor.lhv.ee/aruanded.

LHV Group on suurim kodumaine finantskontsern ja kapitali pakkuja Eestis. LHV Groupi peamised tütarettevõtted on LHV Pank, LHV Varahaldus, LHV Kindlustus ja LHV Bank Limited. Grupi ettevõtetes töötab üle 1100 inimese. LHV pangateenuseid kasutab mai lõpu seisuga 435 000 klienti, LHV hallatavatel pensionifondidel on 119 000 aktiivset klienti ja LHV Kindlustusega on kaitstud 168 000 klienti. Groupi tütarettevõte LHV Bank omab Ühendkuningriigi pangalitsentsi ning pakub pangateenuseid rahvusvahelistele finantstehnoloogia ettevõtetele ja laenusid väikese ja keskmise suurusega ettevõtetele.

 

Priit Rum
LHV kommunikatsioonijuht
Telefon: 502 0786
Email: priit.rum@lhv.ee


ManusAttachments

LHV Group 2024-05-ET