Terranet uppdaterar om produktutvecklingen


PRESSMEDDELANDE
Lund, 4 Maj 2022

Terranet AB (publ) (Nasdaq: TERRNT-B) ger idag en uppdatering om utvecklingen av bolagets BlincVision-teknologi, kommande steg i utvecklingsprocessen samt de viktigaste milstolparna framåt för att kommersialisera lösningen för den globala fordonsindustrin.

Under 2021 tog Terranet BlincVision från labbtestning till Proof of Concept, där systemets funktionalitet testades i en livedemonstration i ett fordon i samarbete med Mercedes-Benz på StartUp Autobahn i Stuttgart. Testet validerade konceptet och bekräftade att innovationen fungerar: BlincVision kan upptäcka objekt på vägen betydligt snabbare och med högre precision än någon annan livräddande ADAS-lösning idag. På så sätt blir BlincVision ett livsviktigt komplement till dagens förarstödssystem, särskild lämpad för att minska trafikskadorna i urbana områden med mycket och varierad trafik.

Status för produktutvecklingen

Konceptdesignen och den tekniska dokumentationen för hård- och mjukvara är på plats och produktutvecklingen går enligt plan.

Just nu arbetar Terranet intensivt med att förbättra BlincVision-systemet utifrån det Proof of Concept som presenterades under 2021. Arbetet fortsätter genom 2022 och inkluderar att minska den fysiska storleken, förbättra prestandan och att anpassa systemet efter fordonsindustrins tekniska och fysiska krav för integration. Det handlar också om att stärka samarbetet med hård- och mjukvarupartners som utvecklar komponenter till lösningen.

Viktiga milstolpar och tidplan framåt

Resultatet av arbetet kommer att bli en första prototyp av systemet som kan integreras i fordon. Därefter ska prototypen vidareutvecklas, testas och valideras i ett antal delfaser där olika milstolpar behöver uppnås innan en produktionsfärdig lösning kan presenteras. Bland annat behöver BlincVision anpassas till olika biltillverkares tekniska plattformar och gränssnitt. Att bygga relationer med industrin är därför en viktig prioritering som löper parallellt genom hela produktutvecklingsprocessen.

BlincVision bedöms vara redo för produktionsstart om ett par år.

Terranets tillförordnade vd Göran Janson kommenterar tidplanen:

“Utvecklingen av BlincVision kan jämföras med hur det går till när ett nytt läkemedel tas fram: vi utvecklar en helt ny teknologi som behöver valideras i flera steg innan produktionen kan starta. Med tanke på innovationsgraden och att det handlar om en säkerhetslösning inom bilindustrin är det en förväntad tidsram, som vi också ser som realistisk”, säger Göran Janson.

Terranets Senior VP Product Management, Nihat Küçük, kommenterar utvecklingsprocessen:

”Jag är exalterad över de tekniska framstegen så här långt och den potential som vi ser att BlincVision har för urban trafiksäkerhet. Det finns ingen mall för det vi gör – vi utvecklar banbrytande tekniklösningar utifrån teori och forskning, som verkligen utmanar gränserna för hur säkert ett fordon kan bli”, säger Nihat Küçük.

För mer information, vänligen kontakta:
Thomas Falkenberg, CFO
Tel: +46 703 360 346
E-mail: thomas.falkenberg@terranet.se

Om Terranet AB (publ) 

Terranets mål är att rädda liv i stadstrafiken.

Vi utvecklar banbrytande tekniklösningar för avancerat förarstöd (ADAS) och självkörande fordon som skyddar utsatta trafikanter från att skadas på vägen.

Med hjälp av en unik, patenterad sensorteknologi laserskannar Terranets system BlincVision vägen och upptäcker objekt tio gånger snabbare och med högre precision än någon annan ADAS-lösning idag.

Terranet är baserat i Lund och i Stuttgart, i hjärtat av den europeiska bilindustrin. Sedan 2017 är bolaget noterat på Nasdaq First North Premier Growth Market (Nasdaq: TERRNT-B).

Följ vår resa på www.terranet.se

Certified Adviser till Terranet är Mangold Fondkommission AB, 08-503 015 50, ca@mangold.se.


 

 

Bilaga