Positive results con
Positive results confirmed in final report for Active Biotech's TTS cancer product
December 17, 2003 01:31 ET | Active Biotech
The primary endpoint was defined as the number of responders to treatment. After 2 and 4 months of TTS CD2 treatment, 68% and 40% of the patients showed stable disease (SD), respectively. Median time...
Positiva resultat ko
Positiva resultat konfirmerade i slutrapport för Active Biotechs cancerprodukt TTS
December 17, 2003 01:30 ET | Active Biotech
Det primära målet för studien var definierat som antalet patienter som svarar på behandling. Efter 2 respektive 4 månaders behandling med TTS CD2, uppvisade 68 respektive 40% av patienterna en...
Decision by Extraord
Decision by Extraordinary General Meeting of Active Biotech AB (publ)
December 08, 2003 11:06 ET | Active Biotech
The principal conditions for stock options are as follows: Stock options of series 1 will be allotted in December 2003, granting the opportunity for employees to acquire a maximum of 330,000...
Beslut från extra bo
Beslut från extra bolagsstämma Active Biotech AB (publ)
December 08, 2003 10:51 ET | Active Biotech
De huvudsakliga villkoren för personaloptionerna är som följer: Personaloptioner av serie 1 tilldelas i december 2003 och ger de anställda möjlighet att förvärva högst 330.000 aktier under perioden...
Invitation to Extrao
Invitation to Extraordinary General Meeting of Shareholders
November 10, 2003 03:09 ET | Active Biotech
Notice of Extraordinary General Meeting of the Shareholders of Active Biotech AB (publ)   The shareholders of Active Biotech AB (publ) are hereby invited to attend an Extraordinary General...
Kallelse till extra
Kallelse till extra bolagsstämma
November 10, 2003 03:03 ET | Active Biotech
Kallelsen, som införs idag i Sydsvenskan, Dagens Industri och Post- och Inrikes Tidningar, bifogas. Lund den 10 november 2003 ACTIVE BIOTECH AB (PUBL)STYRELSEN   Active Biotech AB är ett...
Active Biotech Inter
Active Biotech Interim Report January - September 2003
November 06, 2003 02:00 ET | Active Biotech
For release content, please refer to the attachment....
Active Biotech Delår
Active Biotech Delårsrapport januari - september 2003
November 06, 2003 01:30 ET | Active Biotech
For release content, please refer to the attachment....
Positive preclinical
Positive preclinical results for Active Biotech's project 57-57 for the treatment of SLE
October 27, 2003 02:01 ET | Active Biotech
Oral treatment with doses of 2 or 12 mg/kg of ABR-215757 per day resulted in a statistically significant decrease of kidney inflammation, measured as protein level and blood in the urine, compared to...
Positiva prekliniska
Positiva prekliniska resultat för Active Biotechs projekt 57-57 för behandling av SLE
October 27, 2003 02:00 ET | Active Biotech
Data visar att oral behandling med 2 resp. 12 mg/kg/dag av ABR-215757 ger en statistiskt signifikant minskning av njurinflammation mätt som protein och blod i urinen, jämfört med kontrollgruppen. Som...