logo.jpg
Equinor ASA: Kjøp av aksjer til aksjeprogram for ansatte
July 17, 2024 02:00 ET | Equinor ASA
Nedenfor følger informasjon om transaksjoner knyttet til tilbakekjøpsprogrammet for Equinor ASA (OSE:EQNR, NYSE:EQNR) til bruk i aksjebaserte insentivprogrammer for ansatte og ledelse. Dato for...
logo.jpg
Equinor ASA: Buy-back of shares to share programmes for employees
July 17, 2024 02:00 ET | Equinor ASA
Please see below information about transactions made under the buy-back programme for Equinor ASA (OSE:EQNR, NYSE:EQNR) for shares to be used in the share-based incentive programmes for employees and...
logo.jpg
Equinor ASA: Tilbakekjøp av egne aksjer
July 16, 2024 02:00 ET | Equinor ASA
Nedenfor følger informasjon om transaksjoner foretatt under andre transje av Equinor ASAs (OSE:EQNR, NYSE:EQNR, CEUX:EQNRO, TQEX:EQNRO) tilbakekjøpsprogram for 2024. Dato for når andre transje av...
logo.jpg
Equinor ASA: Share buy-back
July 16, 2024 02:00 ET | Equinor ASA
Please see below information about transactions made under the second tranche of the 2024 share buy-back programme for Equinor ASA (OSE:EQNR, NYSE:EQNR, CEUX:EQNRO, TQEX:EQNRO). Date on which the...
logo.jpg
Equinor ASA: Tilbakekjøp av egne aksjer
July 09, 2024 02:00 ET | Equinor ASA
Nedenfor følger informasjon om transaksjoner foretatt under andre transje av Equinor ASAs (OSE:EQNR, NYSE:EQNR, CEUX:EQNRO, TQEX:EQNRO) tilbakekjøpsprogram for 2024. Dato for når andre transje av...
logo.jpg
Equinor ASA: Share buy-back
July 09, 2024 02:00 ET | Equinor ASA
Please see below information about transactions made under the second tranche of the 2024 share buy-back programme for Equinor ASA (OSE:EQNR, NYSE:EQNR, CEUX:EQNRO, TQEX:EQNRO). Date on which the...
logo.jpg
Equinor ASA: Tilbakekjøp av egne aksjer
July 02, 2024 02:00 ET | Equinor ASA
Nedenfor følger informasjon om transaksjoner foretatt under andre transje av Equinor ASAs (OSE:EQNR, NYSE:EQNR, CEUX:EQNRO, TQEX:EQNRO) tilbakekjøpsprogram for 2024. Dato for når andre transje av...
logo.jpg
Equinor ASA: Share buy-back
July 02, 2024 02:00 ET | Equinor ASA
Please see below information about transactions made under the second tranche of the 2024 share buy-back programme for Equinor ASA (OSE:EQNR, NYSE:EQNR, CEUX:EQNRO, TQEX:EQNRO). Date on which the...
logo.jpg
Equinor ASA: Gjennomført kapitalnedsettelse
July 02, 2024 01:17 ET | Equinor ASA
Generalforsamlingen i Equinor ASA (OSE: EQNR, NYSE: EQNR) vedtok den 14. mai 2024 at selskapets aksjekapital skal nedsettes med NOK 525.808.437,50 fra NOK 7.507.761.512,50 til NOK 6.981.953.075,00,...
logo.jpg
Equinor ASA: Completed share capital reduction
July 02, 2024 01:17 ET | Equinor ASA
On 14 May 2024, the annual general meeting in Equinor ASA (OSE: EQNR, NYSE: EQNR) decided that the company’s share capital shall be reduced by NOK 525,808,437.50 from NOK 7,507,761,512.50 to NOK...