KALLELSE TILL ÅRSSTÄ
KALLELSE TILL ÅRSSTÄMMA I POLYPLANK AB (PUBL)
March 24, 2023 11:59 ET | PolyPlank AB
Aktieägarna i PolyPlank AB (publ), org.nr 556489-7998, kallas härmed till årsstämma tisdagen den 25 april 2023 kl 13,00 på bolagets kontor, Storgatan 123, Färjestaden, Öland. Rätt att delta på...
PolyPlank AB: Bokslu
PolyPlank AB: Bokslutskommuniké för 2022
February 17, 2023 03:00 ET | PolyPlank AB
Vd har ordet Innan jag summerar 2022 kan jag glädjande konstatera att Polyplank aldrig klivit in i första kvartalet med så mycket klara ordrar som 2023. Det känns bra och bekräftande då 2022 var...
Extra stämma PolyPla
Extra stämma PolyPlank AB (publ)     
December 30, 2022 03:00 ET | PolyPlank AB
PolyPlank AB (publ) har hållit extra stämma. Med anledning av coronapandemin genomfördes årsstämman utan fysisk närvaro av aktieägare, ombud och utomstående. Aktieägarna har fått utöva sin rösträtt...
KALLELSE TILL EXTRA
KALLELSE TILL EXTRA BOLAGSSTÄMMA I POLYPLANK AB (PUBL)
December 09, 2022 02:00 ET | PolyPlank AB
Aktieägarna i PolyPlank AB (publ), org.nr 556489-7998, kallas härmed till extra bolagsstämma fredagen den 30 december 2022. Styrelsen har beslutat att stämman kommer att genomföras utan fysisk närvaro...
PolyPlank AB: Ändrin
PolyPlank AB: Ändring i Styrelsen
November 11, 2022 09:00 ET | PolyPlank AB
Pressmeddelande                               Sven Stenarson avgår som styrelseledamot 2022-11-11 av personliga skäl. PolyPlank AB (publ) kommer att kalla till en extra bolagsstämma för val av ny...
PolyPlank AB (publ)
PolyPlank AB (publ) erhåller en order från Zwero AB värd ca 4,7 MSEK
October 27, 2022 03:00 ET | PolyPlank AB
PolyPlank har erhållit en order från Zwero AB värd ca 4,7 MSEK. Slutkund är Karlskrona kommun. PolyPlank kommer att leverera ett absorberande bullerplank till Projekt ”Villa Fehr” i Nättraby, strax...
PolyPlank AB: Delårs
PolyPlank AB: Delårsrapport januari-september 2022  
October 24, 2022 03:00 ET | PolyPlank AB
Vd har ordet Omsättningen för Moderbolaget Q1-Q3 uppgår till 28,0 MSEK (fg år 21,1), en förbättring mot förra året med 33%. Bolagets långsiktiga försäljningsarbete har trots covidpandemin gett en...
PolyPlank AB (publ)
PolyPlank AB (publ) erhåller en order från Zwero AB värd ca 4,4 MSEK
September 22, 2022 03:00 ET | PolyPlank AB
PolyPlank har erhållit en order från Zwero AB värd ca 4,4 MSEK. Slutkund är Stiftelsen Tingsrydsbostäder och Tingsrydsbostäder AB. PolyPlank kommer att leverera 35 st Miljöhus.   Leverans skall ske...
PolyPlank AB: Delårs
PolyPlank AB: Delårsrapport januari-juni 2022
August 12, 2022 03:00 ET | PolyPlank AB
Vd har ordet Omsättningen för Q1 & Q2 uppgår till 17,6 MSEK (fg år 14,4) för moderbolaget, en förbättring mot förra året med 22%. Bolagets långsiktiga försäljningsarbete har trots covidpandemin...
PolyPlank AB (publ)
PolyPlank AB (publ) erhåller en order från 2A Entreprenad AB värd 1,65 MSEK
July 04, 2022 07:30 ET | PolyPlank AB
PolyPlank har erhållit en order från 2A Entreprenad AB värd 1,65 MSEK. Slutkund är ALM Småa Bostad. PolyPlank kommer att leverera och montera ett Bullerplank på Ekerövallen i Ekerö kommun. Montaget...