Dividendide maksmise ajagraafiku ettepanek
March 28, 2007 09:01 ET | Tallinna Vesi
-------------------------------------------------------------------------------- | 16.04.07 8:00 | Aktsionäride korralisel üldkoosolekul | | |...
AUDITED RESULTS OF OPERATIONS - 2006
March 15, 2007 03:01 ET | Tallinna Vesi
In 2006, our Company has again improved its performance: its operating performance, with a very high water quality level and a treated effluent quality now compliant with all EU standards;...
2006. A MAJANDUSTULEMUSED, AUDITEERITUD (EUR)
March 15, 2007 03:01 ET | Tallinna Vesi
JUHATUSE ESIMEHE PÖÖRDUMINE 2006. aastal on AS Tallinna Vesi (edaspidi Ettevõte) jätkuvalt parandanud oma tulemusi pea kõikides...
AUDITED RESULTS OF OPERATIONS - 2006 (EUR)
March 15, 2007 03:01 ET | Tallinna Vesi
In 2006, our Company has again improved its performance: its operating performance, with a very high water quality level and a treated effluent quality now compliant with all EU standards;...
2006. A MAJANDUSTULEMUSED, AUDITEERITUD
March 15, 2007 03:01 ET | Tallinna Vesi
JUHATUSE ESIMEHE PÖÖRDUMINE 2006. aastal on AS Tallinna Vesi (edaspidi Ettevõte) jätkuvalt parandanud oma tulemusi pea kõikides...
AUDITED ANNUAL REPORT
March 15, 2007 03:01 ET | Tallinna Vesi
Recurring revenues of the Company were 589,2 mln EEK (37.7 mln EUR) in 2006, a 7,1% increase compared to the previous year. Growth in the sale of water and wastewater services was 10,8%. ...
AUDITEERITUD MAJANDUSAASTA ARUANNE
March 15, 2007 03:01 ET | Tallinna Vesi
2006. aastal olid ASi Tallinna Vesi tulud põhitegevusest 589,2 miljonit krooni (37,7 miljonit eurot), ehk 7,1% rohkem kui 2005. aastal. Tulud veemüügist ja reoveeteenusest kasvasid 10,8%. ...
Ministry on Environment approved ASTV investments in the water quality in Tallinn Bay
March 12, 2007 03:53 ET | Tallinna Vesi
Ministry of Environment approved a three Year Nitrogen removal project improving the water quality in Tallinn Bay and the Baltic Sea In 2003 ASTV and The Ministry of Environment...
Keskkonnaministeerium kiitis heaks ASTV investeeringud Tallinna lahe kaitsesse
March 12, 2007 03:52 ET | Tallinna Vesi
Keskkonnaministeeriumi ja AS-i Tallinna Vesi vahel 15. juulil 2003 sõlmitud saastetasu asendamise lepingu kohaselt kohustus AS Tallinna Vesi Paljassaare reoveepuhastusjaam (RPJ) vähendama...
Muudatused AS Tallinna Vesi nõukogu koosseisus
February 02, 2007 08:00 ET | Tallinna Vesi
AS Tallinna Vesi BÖRSITEADE 02.02.2007 MUUDATUSED AS TALLINNA VESI NÕUKOGU KOOSSEISUS 19. jaanuaril 2007. aastal kutsus United Utilities (Tallinn) BV...