JSC VIA SMS Group interim twelve month report for year 2017
February 28, 2018 11:15 ET | VIA SMS group
The Group has closed the reporting period with a net turnover of EUR 20 141 087 that shows 21,5% increase in comparison with the same period in 2016. The largest net turnover was reached in Spain...
AS VIA SMS Group starpperiodu pārskats par 2017.gada divpadsmit mēnešiem
February 28, 2018 11:15 ET | VIA SMS group
Pārskata periodā Grupas neto apgrozījums sasniedzis 20 141 087 EUR, kas ir par 21,5% vairāk, nekā 2016.gadā. Lielāko neto apgrozījuma pieaugumu 2016. gadā nodrošināja Spānijas tirgus, kur...
Informācija par plānoto kuponu maksājumu
February 22, 2018 03:11 ET | VIA SMS group
Plānojot kārtējo obligāciju kuponu maksājumu, kas paredzēts 2018. gada 25. februārī, VIA SMS Group vēlas informēt investorus par iespējamiem ierobežojumiem attiecībā uz izmaksāto līdzekļu...
Information about planned coupon payment
February 22, 2018 03:11 ET | VIA SMS group
Regarding the planned coupon payment scheduled for February 25, 2018, VIA SMS Group informs investors about possible restrictions regarding the availability of disbursements. Investors who will...
SIA „VIA SMS Group” Financial calendar
December 28, 2017 06:34 ET | VIA SMS group
The unaudited financial statements of SIA "VIA SMS Group" will be made public in 2018 as follows: •        for 12 months of 2017 - from February 26 to 28,...
Finanšu kalendārs SIA “VIA SMS Group”
December 28, 2017 06:34 ET | VIA SMS group
SIA "VIA SMS Group" nerevidētos finanšu pārskatus 2018.gadā publiskos sekojoši: •        par 2017.gada 12 mēnešiem - no 2018.gada 26. līdz...
CORRECTION: VIA SMS Group maina juridisko formu uz AS
September 20, 2017 04:08 ET | VIA SMS group
Veiktie labojumi - pievienota informācija par izveidoto uzņēmuma padomi, kā arī tās locekļu līdzšinējo darba pieredzi. VIA SMS Group reorganizācija ir pabeigta un rezultējusies ar uzņēmuma...
CORRECTION: VIA SMS Group changes its legal form to JSC
September 20, 2017 04:08 ET | VIA SMS group
Corrections - information about the new company's council and its members job experience added. The reorganization of VIA SMS Group has been finished and resulted in the change of the legal form...
VIA SMS Group changes its legal form to JSC
September 13, 2017 09:40 ET | VIA SMS group
The reorganization of VIA SMS Group has been finished and resulted in the change of the legal form of the company. Starting from 07.09.2017. the legal form of VIA SMS Group is JSC (Joint Stock...
VIA SMS Group maina juridisko formu uz AS
September 13, 2017 09:40 ET | VIA SMS group
VIA SMS Group reorganizācija ir pabeigta un rezultējusies ar uzņēmuma juridiskās formas maiņu. Sākot ar 07.09.2017., uzņēmuma juridiskā forma ir AS (akciju sabiedrība). Reorganizācija tika veikta,...