SKIPSKJØP
September 24, 2008 09:33 ET | Wilson ASA
Wilson har inngått avtale med selskapet Arno Shipping Ltd. om kjøp av containerskipet MV Doris.   MV Doris er bygget i 1997 og er søsterskip til MV ECL Challenger (1995) som Wilson kjøpte i...
WILSON ASA ACQUIRES 100 % OF EURO CONTAINER LINE
September 03, 2008 09:51 ET | Wilson ASA
Wilson and Eimskip have today entered into an agreement in which Eimskip has agreed to sell their 50 % share in Euro Container Line (`ECL`) to Wilson. Wilson will after the transaction own 100 % of...
MELDEPLIKTIG HANDEL
August 26, 2008 09:03 ET | Wilson ASA
Nærstående til styremedlem Eivind Eidesvik har i dag 26. august 2008 kjøpt 10.000 aksjer i Wilson ASA til kurs NOK 24,81 pr aksje.   Ny beholdning for Eivind Eidesvik og nærstående er 262.500...
HALVÅRSRAPPORT 30.06.2008
August 21, 2008 02:22 ET | Wilson ASA
OppsummeringMeget god inntjening i kvartalet gir historisk godt driftsresultat i første halvår Brutto fraktinntekter utgjør MNOK 538 i kvartalet og MNOK 1,027 for første halvår mot MNOK 452 for 2....
HALF-YEARLY REPORT 30.06.2008
August 21, 2008 02:22 ET | Wilson ASA
Very good earnings in the quarter give historically good operating income in the first half year.   Gross freight income is MNOK 538 in the quarter and MNOK 1,027 for the first half year...
PRESENTASJON AV 2. KVARTAL 2008 / FØRSTE HALVÅR
August 18, 2008 04:57 ET | Wilson ASA
Wilson ASA inviterer til presentasjon av selskapets resultat for 2. kvartal 2008 / første halvår på torsdag 21. august.   I Oslo vil det bli avholdt presentasjon kl 08.30 i Rederiforbundets...
Contract for new buildings 8 x 4.500 dwt made effective
June 10, 2008 04:24 ET | Wilson ASA
Wilson`s contract with the Chinese yard Shandong Baibuting Shipbuilding Co Ltd (Rong Cheng, Kina) for the building of a series of 8 bulk vessels of 4.500 dwt has been made effective today.   In...
Effektiv kontrakt for nybygg 8 x 4.500 dwt
June 10, 2008 04:24 ET | Wilson ASA
Wilsons kontrakt med det kinesiske verftet Shandong Baibuting Shipbuilding Co Ltd (Rong Cheng, Kina) for bygging av en serie på 8 bulkskip i størrelsen 4.500 dwt er i dag gjort effektiv.   Som...
MELDEPLIKTIG HANDEL
May 15, 2008 09:14 ET | Wilson ASA
Dødsbo ved nærstående til primærinnsider Per Ekeland hos Wilson ASA har i dag 15. mai solgt 600 aksjer til kurs 29,50.   Ny beholdning for dødsbo etter salget er null.Gjenværende beholdning for...
1st quarter 2008 report
May 15, 2008 02:30 ET | Wilson ASA
Summary1st quarter good operationally - a weak USD is drawing finance down.   Gross freight income is MNOK 488 in the quarter compared to MNOK 409 in the 1st quarter 2007 Net TC rate per...