AroCell is a member of SwedenBIO
January 25, 2019 09:30 ET | AroCell AB
AroCell became this week a member of SwedenBIO, an industry organization for Swedish Life Science companies. The purpose of the membership is to take part in the broad life science development in...
AroCell är medlem i SwedenBIO
January 25, 2019 09:30 ET | AroCell AB
AroCell blev i veckan medlem i SwedenBIO, branschorganisationen för svenska Life Science företag. Syftet med medlemskapet är att ta del av den breda life science utvecklingen i Sverige och att ingå i...
AroCell signs distribution agreement with Eurobio Scientific in France
December 20, 2018 02:00 ET | AroCell AB
AroCell AB (publ) announced today that a distribution agreement has been signed with the French company Eurobio Scientific, for distribution of AroCell TK 210 ELISA in France and Switzerland. AroCell...
AroCell tecknar distributörsavtal med Eurobio Scientific i Frankrike
December 20, 2018 02:00 ET | AroCell AB
Arocell tillkännager idag att ett distributionsavtal har tecknats med det franska företaget Eurobio Scientific, för distribution av AroCell TK 210 ELISA i Frankrike och Schweiz. AroCell TK 210 ELISA...
A new scientific publication from AroCell confirming the value of AroCell TK 210 ELISA as a tool in drug discovery and development
December 11, 2018 02:30 ET | AroCell AB
A peer-reviewed article has been published in the journal Nucleosides, Nucleotides and Nucleic Acids, entitled “Doxorubicin effects on leukemia and breast cancer cells in culture on the Thymidine...
Ny vetenskaplig artikel från AroCell som konfirmerar värdet avTK 210 ELISA som verktyg inom läkemedelsutveckling och pre-klinisk forskning
December 11, 2018 02:30 ET | AroCell AB
AroCell AB (publ) meddelar idag att en vetenskaplig artikel med titeln ” Doxorubicin effects on leukemia and breast cancer cells in culture on the Thymidine Kinase 1 protein levels using AroCell...
New Publication from AroCell AB Demonstrating the Value of Thymidine Kinase 1 as a Tumor Biomarker
August 24, 2018 07:50 ET | AroCell AB
A new review article has been published, Thymidine Kinase 1 as a tumor biomarker: technical advances offer new potential to an old biomarker, that analyses and summarizes recent publications...