Kommuniké från årsst
Kommuniké från årsstämma i Corline Biomedical AB (publ)
May 03, 2023 08:36 ET | Corline Biomedical AB
Idag den 3 maj 2023 hölls årsstämma i Corline Biomedical AB (publ). Nedan följer en sammanfattning av de beslut som fattades. Samtliga beslut fattades enhälligt. Fastställande av...
Corline Biomedical A
Corline Biomedical AB offentliggör delårsrapport för perioden januari till mars 2023
April 28, 2023 02:45 ET | Corline Biomedical AB
Corline Biomedical AB (”Corline”) publicerar härmed delårsrapporten för perioden januari till mars 2023. Nedan följer en kort sammanfattning av delårsrapporten. Fullständig rapport finns tillgänglig...
Corline Biomedical p
Corline Biomedical publicerar årsredovisning för 2022
April 12, 2023 10:03 ET | Corline Biomedical AB
Corline Biomedical AB (”Corline”) publicerar idag sin årsredovisning för bokföringsåret 2022, vilken tillgängliggörs via bolagets hemsida www.corline.se. För mer information om Corline,...
KALLELSE TILL ÅRSSTÄ
KALLELSE TILL ÅRSSTÄMMA I CORLINE BIOMEDICAL AB (PUBL)
April 04, 2023 10:01 ET | Corline Biomedical AB
Aktieägarna i Corline Biomedical AB (publ), org.nr 556417-0743 ("Bolaget"), kallas härmed till årsstämma onsdagen den 3 maj 2023 klockan 14.00 i Advokatfirman Lindahls lokaler på Vaksalagatan 10 i...
Corline Biomedical A
Corline Biomedical AB publicerar bokslutskommuniké för 2022
February 24, 2023 02:45 ET | Corline Biomedical AB
Corline Biomedical AB publicerar bokslutskommuniké för 2022Corline Biomedical AB (”Corline”) publicerar härmed bokslutskommuniké för det fjärde kvartalet och räkenskapsåret 2022. Nedan följer en kort...
22157.jpg
Global Kidney Function Tests Market Report 2028: Featuring Baxter International, Abbott Laboratories, Sysmex, F. Hoffmann-La Roche and Danaher Among Others
February 23, 2023 08:08 ET | Research and Markets
Dublin, Feb. 23, 2023 (GLOBE NEWSWIRE) -- The "Kidney Function Tests Market - Global Industry Size, Share, Trends, Opportunity, and Forecast, 2018-2028 Segmented By Type (Urine Tests, Blood Tests),...
Corline Biomedical A
Corline Biomedical AB: Lämnar in ny ansökan till EMA om klinisk prövning fas 2
January 23, 2023 10:05 ET | Corline Biomedical AB
Corline Biomedical AB (”Corline” eller ”Bolaget”) har erhållit besked om avslag från EMA:s behandlande myndighet, tyska BfArM, angående bolagets ansökan om klinisk prövning fas 2 i Tyskland och...
Corline Biomedical A
Corline Biomedical AB offentliggör delårsrapport för perioden januari till september 2022
November 25, 2022 02:45 ET | Corline Biomedical AB
Corline Biomedical AB (”Corline”) publicerar härmed delårsrapporten för perioden januari till september 2022. Nedan följer en kort sammanfattning av delårsrapporten. Fullständig rapport finns...
Rättelse av pressmed
Rättelse av pressmeddelande: Corline Biomedical AB erhåller godkännande att starta fas 2 i Storbritannien
November 22, 2022 17:10 ET | Corline Biomedical AB
Det pressmeddelande som skickades ut 2022-11-22 22:29 CET saknade hänvisning till EU:s marknadsmissbruksförordning. Hänvisningen är tillagd i pressmeddelandet nedan, som i övrigt stämmer överens med...
Corline Biomedical A
Corline Biomedical AB: Erhåller godkännande att starta fas 2 i Storbritannien
November 22, 2022 16:29 ET | Corline Biomedical AB
Corline Biomedical AB (”Corline” eller ”Bolaget”) meddelar att Storbritanniens hälsovårdsmyndighet MHRA godkänner start av fas 2-studien RENAPAIR 02 i enlighet med den ansökan som Bolaget inlämnat....