A new scientific publication from AroCell confirming the value of AroCell TK 210 ELISA as a tool in drug discovery and development
December 11, 2018 02:30 ET | AroCell AB
A peer-reviewed article has been published in the journal Nucleosides, Nucleotides and Nucleic Acids, entitled “Doxorubicin effects on leukemia and breast cancer cells in culture on the Thymidine...
Ny vetenskaplig artikel från AroCell som konfirmerar värdet avTK 210 ELISA som verktyg inom läkemedelsutveckling och pre-klinisk forskning
December 11, 2018 02:30 ET | AroCell AB
AroCell AB (publ) meddelar idag att en vetenskaplig artikel med titeln ” Doxorubicin effects on leukemia and breast cancer cells in culture on the Thymidine Kinase 1 protein levels using AroCell...
AroCell presents results from the U-CAN TK1 lymphoma study and from a comparison study between TK 210™ ELISA and other assays
November 27, 2018 09:00 ET | AroCell AB
AroCell’s Chief Scientific Officer, Professor Staffan Eriksson, presents today new preliminary results from the U-CAN TK1 lymphoma study at the International Society of Oncology Biomarkers (ISOBM) in...
AroCell presenterar resultat från U-CAN TK1 lymfomstudien samt från en studie där TK 210™ ELISA jämförs med andra metoder
November 27, 2018 09:00 ET | AroCell AB
I samband med ISOBMs kongress (International Society of Oncology Biomarkers) i Hamburg, presenterar idag AroCell’s forskningschef, Staffan Eriksson, nya preliminära kliniska resultat från U-CAN TK1...
Delårsrapport 1 januari – 30 september 2018
November 14, 2018 02:30 ET | AroCell AB
     Väsentliga händelser under perioden 1 januari till 30 september AroCell ingick ett icke exklusivt licensavtal med Roche Diagnostics, ett av världens största diagnostikbolag med fokus på...
A new study comparing TK 210™ ELISA from AroCell with other activity-based assays for the measurement of TK1 in serum shows high correlation between methods when samples from subjects with hematological malignancies are compared. The study
September 18, 2018 05:30 ET | AroCell AB
An abstract entitled “A performance evaluation of three currently used thymidine kinase 1 assays in sera from patients with hematological malignancies shows high concordance”, by Staffan Eriksson et...
En ny studie som jämför TK 210™ ELISA med aktivitetsbaserade assays utvecklade att mäta TK1 i serum, visar en hög korrelation mellan metoderna när prover från personer med hematologiska maligniteter analyseras. Studien kommer att presentera
September 18, 2018 05:30 ET | AroCell AB
Ett abstract med titeln " A performance evaluation of three currently used thymidine kinase 1 assays in sera from patients with hematological malignancies shows high concordance", författat av Staffan...
Patent reinforces AroCell’s opportunities in the US market
August 29, 2018 09:15 ET | AroCell AB
AroCell AB has received a Notice of Allowance stating that the U.S. Patent and Trademark Office intends to grant the company's patent application no. 15/105,999 titled ”Monoclonal Anti-TK1...
Patent förstärker AroCells möjligheter på den amerikanska marknaden
August 29, 2018 09:15 ET | AroCell AB
Patent förstärker AroCells möjligheter på den amerikanska marknaden AroCell har meddelats att det amerikanska patentverket avser att godkänna bolagets patentansökan nr. 15/105,999 ”Monoclonal...