AroCell tillkännager idag att vi har etablerat ett vetenskapligt råd för att stödja företaget i sin planerade expansion under de närmaste åren.

Det vetenskapliga rådet kommer att ha som mål att stödja VD och bolag i olika frågor relaterade till AroCells expansion inom in vitro Diagnostik (IVD). Det vetenskapliga rådet  kommer att fokusera på vetenskapliga, kliniska och regulatoriska frågor som rör AroCells expansion till EU, USA och andra nya marknader.

Den första ledamoten i vetenskapliga rådet är Johan von Heijne, VD på Pharm Assist Sweden AB. Johan har lång erfarenhet från olika roller som VD i företag som arbetar inom IVD och medicintekniska produkter. Hans kompetens inom regulatoriska frågor som han byggt upp under åren kommer att vara värdefull för AroCell. Att han har en genuin och djup kunskap om AroCell som styrelseledamot sedan 2017 och fungerande VD under del av 2018 kommer att addera ytterligare värde till AroCell.

"Jag är väldigt glad att ett vetenskapligt rådet nu finns på plats hos AroCell och välkomnar Johan som dess första medlem. Vi förväntar oss att vetenskapliga rådet kommer att fortsätta växa och bidra till företagets utveckling de närmaste åren,” säger Michael Brobjer, VD på AroCell.

"AroCells teknologi och ambitiösa tillväxtplan är solid och jag är angelägen om att fortsätta bidra till AroCells framgång, nu som en del av det nybildade SAB", säger Johan von Heijne, VD för Pharm Assist Sweden AB.

Syftet med ett SAB är att bidra till utvärderingen av möjliga kliniska prövningar som initieras och genomförs av AroCell, regulatorisk expertis samt marknadsintroduktions kunskap. Det vetenskapliga rådet kommer att bestå av 3 till 4 medlemmar och mötas regelbundet efter behov. Ytterligare medlemmar kommer att introduceras under 2019.

För ytterligare information:
Michael Brobjer, VD
Telefon: +46(0)18 50 30 20
E-post: michael.brobjer@arocell.com

 

Informationen lämnades, genom Michael Brobjers försorg, för offentliggörande den 17 april, 2019 kl. 08.00.

 

Om Pharm Assist Sweden AB

Pharm Assist är ett professionellt konsultföretag som erbjuder kvalitets- och regleringslösningar för läkemedel och medicintekniska produkter. Företaget grundades 1996 och har under årens lopp hjälpt mer än 200 läkemedelsföretag.

 

Kort om AroCell

AroCell AB (AROC) är ett svenskt bolag som utvecklar standardiserade moderna blodtest för att stödja behandling, prognos och uppföljning av cancerpatienter. AroCells teknik är baserad på patenterade metoder för att mäta proteinkoncentrationen av Tymidinkinas 1 (TK1) i blodprov. TK 210 ELISA-testet ger värdefull information som kommer att kunna hjälpa kliniker att optimera behandlingsstrategier och prognostisera risken för återkommande tumörsjukdom vid monitorering och uppföljning av patienten. AroCell (AROC) är listat på Nasdaq First North med Redeye AB som Certified Adviser: Certifiedadviser@redeye.se, +46 (0)8 121 576 90.
För mer information, se www.arocell.com

Bilaga