Stort vindprosjekt dobler kapasiteten for fornybar kraftproduksjon i Brasil


Statkrafts nye Ventos de santa Eugenia vindprosjekt klart for bygging

(Florianopolis/Oslo, 07.10.2020) Statkraft er klare til å starte byggingen av vindprosjektet Ventos de Santa Eugenia i nordøstlige Brasil, etter at kontrakten om turbinleveranser nylig er inngått med den tyske vindturbinprodusenten Nordex. Prosjektet er Statkrafts største i sitt slag i Sør-Amerika og vil doble selskapets produksjonskapasitet for fornybar energi i Brasil.

Det 519 MW store vindprosjektet består av 91 vindturbiner fordelt på ti vindparker i delstaten Bahia, der Statkraft allerede har tre vindparker fra før. De ekstremt gode vindforholdene i området gjør at prosjektet vil produsere nærmere 2,3 TWh fornybar energi per år - nok til å forsyne mer enn 1,1 millioner brasilianske hjem med strøm.

Vindkraftutbyggingen gjennomføres i tråd med Brasils strenge regler for lisensiering og oppfølging av både miljømessige og sosiale aspekter. Prosjektene omfatter begrenset kjøp av land, og ingen flytting av mennesker eller negative effekter på biologisk mangfold. Statkraft vil for øvrig gjennomføre aktiviteter knyttet til utdanning og forbedring av infrastruktur i lokalsamfunnene nærmest prosjektområdet.

Det samlede investeringsbeløpet er cirka 4,2 milliarder kroner (BRL 2,5mrd), og prosjektet skal stå ferdig i juni 2023. Byggestart er planlagt i januar 2021, og de første vindturbinene er ventet å levere fornybar kraft fra september 2022. Prosjektet vil benytte vindturbinen Nordex 163/5,7MW, som er de største vindturbinene Statkraft har tatt i bruk på land. Med en diameter på 163 meter vil hver turbin utnytte vinden fra et areal på størrelse med nesten tre fotballbaner.

- Gitt at Brasil er et av de landene i verden med sterkest konkurranse innen fornybar energi, er jeg veldig glad for at Statkraft har lykkes med å utvikle et konkurransedyktig og lønnsomt prosjekt som dette, sier Fernando de Lapuerta, landsjef for Statkraft i Brasil.

- En betydelig andel av den fornybare kraften som skal produseres er allerede solgt på langsiktige kontrakter, dels via offentlige auksjoner og dels på kommersielle kraftsalgskontrakter i det åpne brasilianske kraftmarkedet, legger han til.

I 2019 kjøpte Statkraft Brasil et vindprosjekt på 660 MW fra en lokal utvikler. Takket være den teknologiske utviklingen, innlemmelsen av nye arealer og det lokale Statkraft-teamets redesign av prosjektet, er det opprinnelige prosjektet utvidet med cirka 450 MW til hele 1,1 GW. Dagens kunngjøring om bygging av 519 MW vindkraft er første del av dette utviklingsprosjektet.

- Byggingen av Ventos de Santa Eugenia er et betydelig steg på veien mot målet om å ha utviklet 6 GW vindkraft innen utgangen av 2025 og ambisjonen om å bli et ledende fornybarselskap i verden, sier konserndirektør for Internasjonal kraft i Statkraft, Jürgen Tzschoppe.

Om Statkraft
Statkraft er et ledende internasjonalt selskap innen vannkraft og Europas største leverandør av fornybar energi. Konsernet produserer vannkraft, vindkraft, solkraft og gasskraft og leverer fjernvarme. Statkraft er en global markedsaktør innen energihandel og har 4 000 ansatte i 17 land.

Pressekontakt

Lars Magnus Günther, pressetalsperson Statkraft AS
Tlf: +47 91241636
E-post: lars.gunther@statkraft.com

Fakta om Ventos de Santa Eugenia

Antall turbiner: 91
Installert effekt: 518,7 MW
Turbinleverandør: Nordex
Turbintype: N163/5.7
Kapasitetsfaktor: 52%
Årlig produksjon: 2,3 TWh
Lokasjon: Nær Uibaí i delstaten Bahia, nordøst i Brasil
Investeringskostnad: cirka NOK 4,2 mrd (BRL 2,5 mrd)
Forventet byggestart: Januar 2021
Forventet ferdigstillelse: Juni 2023

Vedlegg


Wind farm in Bahia, Brazil Wind farm Bahia, Brazil Infografikk-for-Entos-de-Santa-NO Infografikk-for-Entos-de-Santa-NO-PPT-16-10