Bigbank AS 2024. aasta mai tulemused


2024. aasta mai oli Bigbanki jaoks käesoleva aasta seni edukaim kuu. Laenuportfelli kasv oli selle aasta suurim, jätkus ka hoiuseportfelli kasv. 4,0 miljoni euro suurune puhaskasum ja 19,6% suurune omakapitali tootlus olid selle aasta seni tugevaimad näitajad.

Laenuportfell kasvas kuuga üle 55 miljoni euro, mis näitab, et tugevale aprilli tulemusele järgnes veelgi edukam mai tulemus. Suurimat kasvu näitas kodulaenuportfell, kasvades jõudselt nii Eestis, Lätis kui ka Leedus. Arvestades kinnisvaraturu hetkeolukorda, võib väita, et Bigbanki kodulaenu pakkumine on üha atraktiivsem järjest laiemale ringile kodulaenusoovijatele. Arvestatavalt kasvasid ka ärilaenude ja tarbimislaenude portfellid.

Mais jätkus mõõdukas euribori alanemine, mis sai alguse aprillis. Turu ootus Euroopa Keskpanga intresside alandamise osas üha süvenes läbi maikuu, mis realiseerus juuni alguses 0,25 protsendipunktilise baasintresside alanemisena. See tähendab, et kõikidel Bigbanki hoiuseturgudel on näha ka mõõdukat hoiuseintresside langetamist. Bigbanki hoiusetoodete seisukohalt tähendas see, et üha enam hoiusekliente eelistab langevate intresside keskkonnas taas tähtajalist hoiust säästuhoiusele, fikseerides kliendile sobiva intressi pikemaks perioodiks. Kokkuvõttes tähendas see tähtajalise hoiuseportfelli arvestatavat kasvu ja säästuhoiuse portfelli mõningast vähenemist. Hoiuseportfell kasvas mais kokku üle 26 miljoni euro.

Mais jätkus positiivne trend laenuportfelli kvaliteedi osas, mis sai alguse aprillis. Mais oli neto laenunõuete ja finantsinvesteeringute allahindluste ning eraldiste kulu maht 1,7 miljonit eurot, mis on võrreldes esimese kvartali tasemega oluline langus. Jätkuvalt on madal mittetöötava laenuportfelli osakaal kogu laenuportfellist.

Mai 4,0 miljoni suurune puhaskasum on tugev tulemus. Võrreldes eelmise aasta viie kuu koondtulemusega on Bigbanki puhaskasum vähenenud 2,2 miljoni euro võrra. Peamiseks teguriks on seejuures viie kuu kasv neto laenunõuete ja finantsinvesteeringute allahindluste mahus, kuid oluline mõju on ka palgakulude ja tulumaksukulu kasvul. Viimase efekt tuleneb peamiselt Lätis krediidiasutustele kehtestatud tulumaksukohustusest, mis mõjutab finantstulemusi alates 2023. aasta detsembrist.

Bigbanki 2024. aasta mai majandustulemused:

  • Klientide hoiused ja saadud laenud kasvasid aastaga 652 miljonit eurot, ulatudes 2,2 miljardi euroni (+42%).
  • Nõuded klientidele kasvasid aastaga 360 miljonit eurot, ulatudes 1,8 miljardi euroni (+24%).
  • Neto intressitulud olid mais 9,5 miljonit eurot, aasta viie esimese kuuga kokku 44,7 miljonit eurot. Viie esimese kuu võrdluses eelmise aasta sama perioodiga oli kasv 6,3 miljonit eurot (+16%).
  • Neto laenunõuete ja finantsinvesteeringute allahindluste maht ja eraldiste kulu kokku oli aasta viie esimese kuuga 12,2 miljonit eurot. Võrreldes eelmise aasta sama perioodiga oli kasv 5,1 miljonit eurot ehk 72%.
  • Mai puhaskasum oli 4,0 miljonit eurot. Viie esimese kuu kasum kokku moodustas 13,4 miljonit eurot, kahanedes võrreldes 2023. aasta sama perioodiga 2,2 miljonit eurot ehk 14%.
  • Omakapitali tootlus oli mais 19,6%.


Kasumiaruanne, tuhandetes eurodesMai 20245 kuud 20245 kuud 2023Erinevus YoY
Neto tegevustulud kokku, sh10 73448 90642 0566 851+16%
Neto intressitulu9 54444 71038 4586 252+16%
Neto teenustasud7513 6523 334318+10%
Tegevuskulud kokku, sh-4 300-20 721-17 335-3 386+20%
Palgakulud-2 168-10 902-9 610-1 292+13%
Halduskulud-1 434-6 377-6 026-351+6%
Kasum enne allahindluste kulu6 43528 18624 7213 465+14%
Neto laenunõuete ja finantsinvesteeringute allahindlused ja eraldiste kulu-1 663-12 202-7 077-5 125+72%
Tulumaks-723-2 615-1 957-658+34%
Aruandeperioodi jätkuvate tegevuste kasum4 04913 36915 687-2 318-15%
Kasum/Kahjum lõpetatud tegevustest029-132161 
Aruandeperioodi kasum4 04913 39815 555-2 157-14%
      
      
Ärimahud, tuhandetes eurodesMai 20245 kuud 20245 kuud 2023Erinevus YoY
Klientide hoiused ja saadud laenud2 216 9072 216 9071 564 651652 256+42%
Nõuded klientidele1 849 1891 849 1891 489 165360 024+24%
      
VõtmenäitajadMai 20245 kuud 20245 kuud 2023Erinevus YoY
ROE19,6%13,0%17,1%-4,1pp 
Kulu/ tulu suhe (C/I)40,1%42,4%41,2%+1,1pp 
Soovitusindeks (NPS)575857+1 


Bigbank AS (www.bigbank.ee) on Eesti kapitalil põhinev era- ja äriklientide laenudele ja hoiustele keskendunud pank, millel on lisaks tegevusele Eestis filiaalid Soomes, Rootsis, Lätis, Leedus ja Bulgaarias ning mis pakub piiriülese teenusena oma tooteid ka Austrias, Saksamaal ja Hollandis. Bigbanki bilansimaht ületab 2,5 miljardit eurot.

Argo Kiltsmann
Juhatuse liige
Telefon: +372 5393 0833
E-mail: argo.kiltsmann@bigbank.ee
www.bigbank.ee