Clean Motion AB teck
Clean Motion AB tecknar avsiktsförklaring angående strategiskt förvärv av EVX Mobility Sweden AB för utökad portfölj och marknad av elektriska fordon
June 13, 2024 03:00 ET | Clean Motion AB
Clean Motion AB har ingått en avsiktsförklaring om att förvärva EVX Mobility Sweden AB genom en apportemission av nya aktier. Förvärvet syftar till att skapa ett starkare bolag med bredare...
CLEAN MOTION_black_LOGO_2022.png
Clean Motion Starts Zbee Manufacturing in Pune, India
June 10, 2024 10:00 ET | Clean Motion AB
Clean Motion, a leading Swedish e-mobility company specializing in light electric vehicles for urban traffic, will together with India Accelerator start the manufacturing and sale of their passenger...
Cleanmotion-IAF-v2-2024
Clean Motion startar tillverkning av Zbee i Indiska Pune
June 10, 2024 10:00 ET | Clean Motion AB
Clean Motion, ett ledande svenskt e-mobilitybolag specialiserat på lätta elfordon för stadstrafik, kommer tillsammans med India Accelerator att starta tillverkning och försäljning av...
CLEAN MOTION_black_LOGO_2022.png
Green Light for EVIG in Europe – Clean Motion Leads the Way for the Future of the Automotive Industry
May 30, 2024 10:46 ET | Clean Motion AB
Swedish Clean Motion has received a green light for its solar-powered vehicle EVIG in the EU. Now, the company is ready to conquer the European market and set a new standard for sustainable commercial...
CLEAN MOTION_black_LOGO_2022.png
Grönt ljus för EVIG i europa – Clean Motion visar vägen för framtidens fordonsbransch
May 30, 2024 10:46 ET | Clean Motion AB
Svenska Clean Motion har fått grönt ljus för sitt soldrivna elfordon EVIG i EU. Nu är bolaget redo att ta den europeiska marknaden med storm och sätta en ny standard för hållbara kommersiella...
Clean Motion har kla
Clean Motion har klarat samtliga tester för europeiskt typgodkännande
May 29, 2024 11:05 ET | Clean Motion AB
Clean Motion meddelar att bolagets soldrivna elfordon EVIG har godkänts i samtliga tester för europeiskt typgodkännande. Bolaget har uppfyllt alla krav och fordonet är godkänt i alla tester. ...
CLEAN MOTION_black_LOGO_2022.png
Clean Motion launches new factory with a capacity of 3,000 Vehicles annually
May 27, 2024 12:42 ET | Clean Motion AB
The e-mobility company Clean Motion has launched its new manufacturing plant outside Gothenburg. Now fully operational, the facility has the capacity to produce up to 3,000 vehicles per year, and the...
CLEAN MOTION_black_LOGO_2022.png
Clean Motion inviger ny fabrik med kapacitet för 3000 fordon
May 27, 2024 12:42 ET | Clean Motion AB
E-mobility-bolaget Clean Motion inviger en ny fabrik utanför Göteborg med kapacitet att producera upp till 3000 fordon per år. Certifieringen av fabriken (Conformity of Production) är klar och...
Clean Motion AB delå
Clean Motion AB delårsredogörelse för januari-mars 2024
May 16, 2024 16:10 ET | Clean Motion AB
Elfordonstillverkaren Clean Motion AB presenterar sin delårsrapport för januari-mars 2024. Bolaget redovisar en försäljning på 38 (45) TSEK och ett rörelseresultat exklusive avskrivningar (EBITDA) på...
Beslut från Clean Mo
Beslut från Clean Motions årsstämma 
May 15, 2024 12:08 ET | Clean Motion AB
Vid årsstämman i Clean Motion AB fastställdes årsredovisningen för 2023 och beslutades att ingen utdelning lämnas. Den riktade kvittningsemissionen beslutades enligt förslag. Ändring av...