Ophævelse af suspension i afdeling under Investeringsforeningen StockRate Invest
May 02, 2024 03:17 ET | Investeringsforeningen StockRate Invest
Der offentliggøres igen indre værdi for afdeling i Investeringsforeningen StockRate Invest og suspensionen pga. 1. maj ophæves hermed. Afdeling LEI-kode ISIN-kode OMX Shortname   Globale...
Suspension i afdeling under Investeringsforeningen StockRate Invest
May 01, 2024 03:00 ET | Investeringsforeningen StockRate Invest
Grundet lokale børslukkedage i de underliggende markeder vil afdeling Globale Aktier Udloddende i Investeringsforeningen StockRate Invest være suspenderet i dag onsdag den 1. maj 2024. Afdeling ...
Investeringsforeningen StockRate Invest – Forløb af ordinær generalforsamling 2024
March 15, 2024 05:30 ET | Investeringsforeningen StockRate Invest
Investeringsforeningen StockRate Invest har dags dato afholdt ordinær generalforsamling. Generalforsamlingen blev gennemført i overensstemmelse med vedtægterne og den fremlagte dagsorden. ...
Investeringsforeningen StockRate Invest – Indkaldelse til ordinær generalforsamling 2024
February 29, 2024 08:34 ET | Investeringsforeningen StockRate Invest
Investeringsforeningen StockRate Invest indkalder til foreningens ordinære generalforsamling, der afholdes fredag, den 15. marts 2024, kl. 10.00. Indkaldelsen med sted, dagsorden samt fuldstændige...
Investeringsforeningen StockRate Invest - Prospekt
February 29, 2024 08:30 ET | Investeringsforeningen StockRate Invest
Opdateret prospekt for Investeringsforeningen StockRate Invest offentliggøres dags dato. Prospektet er opdateret med nøgletal for 2023. Herudover er der foretaget generelle præciseringer, heriblandt...
Investeringsforeningen StockRate Invest – Årsrapport 2023
February 29, 2024 08:26 ET | Investeringsforeningen StockRate Invest
Bestyrelsen har i dag behandlet og godkendt årsrapporten 2023 for Investeringsforeningen StockRate Invest. Årsrapporten er vedlagt og vil ligeledes kunne rekvireres fra foreningens hjemmeside...
Anmodning om ophør af suspension
February 15, 2024 04:32 ET | Investeringsforeningen StockRate Invest
Idet de tekniske vanskeligheder hos ekstern leverandør nu er løst, kan der igen beregnes indre værdier. Der anmodes derfor om ophør af suspension i samtlige investeringsforeninger under Invest...
Anmodning om suspension
February 15, 2024 04:10 ET | Investeringsforeningen StockRate Invest
På grund af tekniske vanskeligheder hos ekstern leverandør er det p.t. ikke muligt at beregne indre værdier. Der anmodes om suspension i samtlige investeringsforeninger administrereret af Invest...
Investeringsforeningen StockRate Invest - á conto-udbytte for 2023
January 29, 2024 08:24 ET | Investeringsforeningen StockRate Invest
Foreningen har vedtaget at foretage á conto-udbytte som det fremgår af nedenstående. AfdelingISIN-kodeUdbytte (kr. pr. andel)Globale Aktier UdloddendeDK006020631618,10 Udbytterne er vist som kr. pr....
Anmodning om ophør af suspension
January 02, 2024 04:31 ET | Investeringsforeningen StockRate Invest
Idet de tekniske vanskeligheder hos ekstern leverandør nu er løst, kan der igen beregnes indre værdier. Der anmodes derfor om ophør af suspension i samtlige investeringsforeninger under Invest...