Comment on news
September 22, 2021 04:57 ET | Olainfarm
Referring to media news about the blocked accounts of JSC Olainfarm, we would like to inform that at the moment this situation has been resolved and the company's accounts are continuously active. The...
Komentārs par ziņu
September 22, 2021 04:57 ET | Olainfarm
Atsaucoties uz medijos izskanējušajām ziņām par AS “Olainfarm” bloķētajiem kontiem, informējam, ka uz šo brīdi šī situācija ir atrisināta un uzņēmuma konti ir aktīvi nepārtrauktā režīmā. Bankas konti...
Notification on convocation of the Joint Stock Company “Olainfarm” Extraordinary General Meeting of Shareholders
September 09, 2021 10:20 ET | Olainfarm
The Management Board of joint stock company “Olainfarm”, registration number: 40003007246, legal address: Rūpnīcu iela 5, Olaine, LV-2114 (hereinafter – the Company) upon its own initiative, calls up...
Paziņojums par akciju sabiedrības “Olainfarm” ārkārtas akcionāru sapulces sasaukšanu
September 09, 2021 10:20 ET | Olainfarm
Akciju sabiedrības “Olainfarm”, reģistrācijas Nr. 40003007246, juridiskā adrese: Rūpnīcu iela 5, Olaine, LV-2114 (tālāk tekstā - Sabiedrība) valde pēc savas iniciatīvas sasauc un paziņo, ka...
Recording of the 6 months 2021 Investor Conference Webinar
September 01, 2021 01:17 ET | Olainfarm
On August 31, 2021 JSC Olainfarm organized its Investor Conference Webinar. During the webinar Jānis Buks, the chairman of the Management Board and Jānis Leimanis, member of the Management...
Ir noslēgusies Olainfarm 2021. gada 6 mēnešu virtuālā konference
September 01, 2021 01:17 ET | Olainfarm
Š.g. 31. augustā AS „Olainfarm” aizvadīja virtuālo konferenci investoriem. Konferences laikā AS “Olainfarm” valdes priekšsēdētājs Jānis Buks un valdes loceklis Jānis Leimanis analizēja uzņēmuma 2021....
Notification on loss of significant holding
August 30, 2021 02:38 ET | Olainfarm
On 27 August 2021 a notification regarding loss of significant holdings has been received. AS LHV Varahaldus (registry code 10572453) informed that the investment funds managed by AS LHV Varahaldus...
Paziņojums par nozīmīgas līdzdalības zaudēšanu
August 30, 2021 02:38 ET | Olainfarm
Š.g. 27. augustā ir saņemts paziņojums par nozīmīgas līdzdalības zaudēšanu. AS LHV Varahaldus (reģ. nr. 10572453) informēja, ka AS LHV Varahaldus pārvaldītie investīciju fondi ir samazinājuši...
In H1 2021 Olainfarm Group continues stable growth
August 27, 2021 09:15 ET | Olainfarm
The compiled financial indicators for the first six months of this year confirm the growth of Olainfarm Group. The financial performance measures of both Olainfarm and its subsidiaries have grown...
“Olainfarm” Grupa 2021. gada 1. pusgadā turpina stabilu izaugsmi
August 27, 2021 09:15 ET | Olainfarm
“Apkopotie finanšu rādītāji par šī gada pirmajiem sešiem mēnešiem apliecina “Olainfarm” Grupas izaugsmi. Salīdzinot ar pagājušā gada šo pašu periodu finanšu rādītāji ir stabili auguši gan “Olainfarm”,...