PledPharmas nyemissi
PledPharmas nyemission framgångsrikt genomförd
June 23, 2011 02:00 ET | PledPharma AB
Stockholm, 2011-06-23 08:00 CEST (GLOBE NEWSWIRE) -- PledPharma ABs företrädesemission vars teckningsperiod löpte från 1 juni – 17 juni 2011, är genomförd. Företrädesemissionen tillför företaget...
PledPharma offentlig
PledPharma offentliggör prospekt avseende företrädesemission
May 26, 2011 04:57 ET | PledPharma AB
Stockholm, 2011-05-26 10:57 CEST (GLOBE NEWSWIRE) --     Styrelsen för PledPharma AB (publ) ("PledPharma") har upprättat ett prospekt avseende nyemission med företrädesrätt för...
Kommuniké från extra
Kommuniké från extra bolagsstämma i PledPharma AB
May 24, 2011 08:12 ET | PledPharma AB
Stockholm, 2011-05-24 14:12 CEST (GLOBE NEWSWIRE) --   Vid extra bolagsstämma i PledPharma AB (publ) den 24 maj 2011 fattades beslut om att godkänna styrelsens beslut av den 6 maj 2011 om en...
Aktier för ytterliga
Aktier för ytterligare 10 Mkr placerade
May 24, 2011 05:32 ET | PledPharma AB
Stockholm, 2011-05-24 11:32 CEST (GLOBE NEWSWIRE) -- Ytterligare teckningsförbindelser och avsiktsförklaringar från institutionella och privata investerare har erhållits för aktier motsvarande...
PledPharma AB (publ)
PledPharma AB (publ) Delårsrapport jan-mars 2011
May 12, 2011 02:43 ET | PledPharma AB
Stockholm, 2011-05-12 08:43 CEST (GLOBE NEWSWIRE) -- Nytt publikt läkemedelsutvecklingsbolag skapat   Periodens resultat uppgick till - 2 847 (-526) Tkr Resultat per aktie...
KALLELSE TILL EXTRA
KALLELSE TILL EXTRA BOLAGSSTÄMMA I PLEDPHARMA AB (PUBL)
May 06, 2011 03:25 ET | PledPharma AB
Stockholm, 2011-05-06 09:25 CEST (GLOBE NEWSWIRE) -- Kallelse till extra Bolagsstämma i PledPharma AB (publ)   Aktieägarna i PledPharma AB (publ), org. nr. 556706-6724, (”PledPharma”),...
PledPharma genomför
PledPharma genomför företrädesemission
May 06, 2011 02:52 ET | PledPharma AB
Stockholm, 2011-05-06 08:52 CEST (GLOBE NEWSWIRE) -- Styrelsen i PledPharma har beslutat att genomföra en nyemission om maximalt 123 MSEK med företrädesrätt för bolagets aktieägare. Beslutet är...
Första dag för hande
Första dag för handel i PledPharma AB (publ)
April 07, 2011 01:45 ET | PledPharma AB
Stockholm, 2011-04-07 07:45 CEST (GLOBE NEWSWIRE) -- Från och med idag, den 7 april 2011 handlas PledPharma AB:s aktie på NASDAQ OMX First North under kortnamnet PLED. ”PledPharma har fram till...
PledPharma AB utser
PledPharma AB utser Remium till likviditetsgarant (Market Maker)
April 06, 2011 07:52 ET | PledPharma AB
Stockholm, 2011-04-06 13:52 CEST (GLOBE NEWSWIRE) -- PledPharma AB har utsett Remium till Market Maker för sin aktie som handlas på NASDAQ OMX First North från och med den 7 april 2011. Syftet...