PolyPlank AB (publ)
PolyPlank AB (publ) , VD slutar p.g.a. förestående pension
November 20, 2023 09:00 ET | PolyPlank AB
PolyPlank;s VD Cay Strandén slutar 31 juli 2024 och kommer att övergå till en annan roll inom företaget och även arbeta externt. PolyPlank har sedan Cay började juli 2016 gjort en genomgripande...
PolyPlank AB: Delårs
PolyPlank AB: Delårsrapport januari-september 2023
October 24, 2023 03:00 ET | PolyPlank AB
Vd har ordet Tredje kvartalet blev tufft i rådande konjunktursläge. Ett flertal stora projekt där vi var i slutfasen sköts upp på obestämd tid. Vi tappade därmed omsättning i kvartalet med ca 36,2%...
PolyPlank AB: Delårs
PolyPlank AB: Delårsrapport januari-juni 2023
August 14, 2023 03:00 ET | PolyPlank AB
Vd har ordet Första halvåret blev i princip som planerat och budgeterat för moderbolaget med ett positivt resultat med 1,0 MSEK på EBITDA nivå (före avskrivningar). Under de senaste två åren har det...
PolyPlank offentligg
PolyPlank offentliggör utfall i Företrädesemissionen – tecknad till 102%
July 10, 2023 15:30 ET | PolyPlank AB
Styrelsen för PolyPlank AB (publ) (”PolyPlank” eller ”Bolaget”) offentliggör idag utfallet i Bolagets Företrädesemission (”Företrädesemissionen”) av aktier om 12 MSEK som avslutades den 30 juni...
PolyPlank AB (publ)
PolyPlank AB (publ) varslar om uppsägning av personal
July 06, 2023 07:40 ET | PolyPlank AB
PolyPlank har de senaste två åren investerat i nya maskiner och utrustning och därmed erhållit kraftigt förbättrad utnyttjandegrad och produktivitet. Samtidigt befinner vi oss i svallet efter dels...
PolyPlank AB (publ)
PolyPlank AB (publ) offentliggör memorandum avseende företrädesemission av aktier och teckningsperiod inleds
June 16, 2023 02:00 ET | PolyPlank AB
PolyPlank AB (”PolyPlank” eller ”Bolaget”) offentliggör idag, den 16 juni 2023, informationsmemorandum med anledning av Bolagets företrädesemission, vars teckningsperiod inleds idag den 16 juni 2023...
PolyPlank AB:  Sista
PolyPlank AB: Sista dag för handel inklusive rätt att erhålla teckningsrätter är idag den 12 juni 2023
June 12, 2023 02:30 ET | PolyPlank AB
Idag, den 12 juni är sista dag för handel i PolyPlank AB:s (”PolyPlank” eller ”Bolaget”) aktie med rätt att erhålla teckningsrätter i den företrädesemission som beslutades av styrelsen den 1 juni 2023...
Styrelsen för PolyPl
Styrelsen för PolyPlank AB beslutar genomföra företrädesemission om 12 MSEK samt upptar brygglån
June 01, 2023 06:20 ET | PolyPlank AB
PolyPlank AB (”PolyPlank” eller ”Bolaget”) meddelar att styrelsen, med stöd av bemyndigandet från årsstämman 2023, har beslutat att genomföra en nyemission av aktier där även allmänheten ges möjlighet...
Årsstämma PolyPlank
Årsstämma PolyPlank AB (publ)    
April 25, 2023 11:04 ET | PolyPlank AB
PolyPlank AB (publ) har hållit årsstämma på Bolagets kontor, Färjestaden, Öland. Samtliga beslut togs enligt styrelsens förslag. Stämman beslutade att fastställa de i årsredovisningen intagna...
PolyPlank AB: Delårs
PolyPlank AB: Delårsrapport januari-mars 2023
April 21, 2023 03:00 ET | PolyPlank AB
Vd har ordet Vi kunde under slutet av Q1 konstatera att PolyPlank fick fortsatt förtroende att leverera Hylsplugg för ca 28-30 MSEK under 2 år (se PM 2023-03-31). Detta säkerställer en god...