4th quarter 2007 report
February 20, 2008 13:03 ET | Wilson ASA
Summary 4th quarter 2007Historically high quarterly EBITDA   Historically high quarterly EBITDA- EBITDA is MNOK 115 in the quarter (MNOK 77 in the 4th quarter 2006) - Net TC rate per day was...
4. kvartal 2007 rapport
February 20, 2008 13:03 ET | Wilson ASA
Oppsummering 4. kvartal 2007Historisk høy kvartalsvis EBITDA Historisk høy kvartalsvis EBITDA- EBITDA utgjør MNOK 115 i kvartalet (MNOK 77 i 4. kvartal 2006) - Netto TC rate pr dag var NOK 34,638 i...
Presentasjon av 4.kv 2007 og årstall 2007
February 18, 2008 03:39 ET | Wilson ASA
Wilson ASA inviterer til presentasjon av selskapets resultat for 4. kvartal 2007 og årsresultat 2007 torsdag 21. februar kl 08.30 i Rederiforbundets lokaler, Rådhusgt. 25, Oslo og kl 15.00 samme dag i...
Presentation of 4Q-2007 and Annual Result 2007
February 18, 2008 03:39 ET | Wilson ASA
Relating to the announcement of its financial result for 4Q-2007 and Annual Result 2007, Wilson ASA will host a presentation on Thursday 21st February at hours 08.30 at Rederiforbundet,...