Bulletin from the An
Bulletin from the Annual General Meeting of ZetaDisplay AB (publ)
June 21, 2023 15:00 ET | ZetaDisplay AB
The following resolutions were passed at the Annual General Meeting (the “AGM”) of ZetaDisplay (publ) (“the Company”) on 21 June 2023. Adoption of income statement and balance sheet and...
Kommuniké från årsst
Kommuniké från årsstämma i ZetaDisplay AB (publ)
June 21, 2023 15:00 ET | ZetaDisplay AB
ZetaDisplay AB (publ) (”Bolaget”) avhöll den 21 juni 2023 årsstämma. Vid stämman fattades bland annat följande beslut. Fastställande av årsbokslut och ansvarsfrihetStämman beslutade att...
Interim Report Janua
Interim Report January – March 2022
May 17, 2022 11:00 ET | ZetaDisplay AB
Continued growth in the first quarter January - March 2022 Net sales increased by 26.7% to SEK 111.2 (87.8) millionSaaS revenues increased by 17.0% to SEK 47.0 (40.1) millionEBITDA amounted...
 Delårsrapport Janua
Delårsrapport Januari – Mars 2022
May 17, 2022 11:00 ET | ZetaDisplay AB
Fortsatt tillväxt under första kvartalet Januari - Mars 2022 Nettoomsättningen ökade med 26,7 % till 111,2 (87,8) MSEKSaaS-intäkter ökade med 17,0 % till 47,0 (40,1) MSEKEBITDA uppgick...
Year end report 2021
Year end report 2021
February 28, 2022 02:00 ET | ZetaDisplay AB
Strong result and continued growth October - December 2021 Net sales increased by 19.2% to SEK 122.4 (102.7) millionSaaS revenue increased by 15.6% to SEK 45.1 (39.0) millionEBITDA amounted to SEK...
Bokslutskommuniké 20
Bokslutskommuniké 2021
February 28, 2022 02:00 ET | ZetaDisplay AB
Starkt resultat och fortsatt tillväxt Oktober - December 2021 Nettoomsättningen ökade med 19,2 % till 122,4 (102,7) MSEKSaaS-intäkter ökade med 15,6 % till 45,1 (39,0) MSEKEBITDA uppgick...
Delårsrapport januar
Delårsrapport januari - september 2021
November 08, 2021 02:00 ET | ZetaDisplay AB
Starkt resultat och genomförd ägarförändring Juli - september 2021 Nettoomsättningen ökade med 16,9 % till 101,6 (86,9) MSEKSaaS-intäkter ökade med 15,7 % till 44,5 (38,4)...
Interim Report Janua
Interim Report January - September 2021
November 08, 2021 02:00 ET | ZetaDisplay AB
Strong result and completed change of ownership July - September 2021 Net sales increased by 16.9% to SEK 101.6 (86.9) millionSaaS revenue increased by 15.7% to SEK 44.5 (38.4)...
FLYTOGET - AIRPORT EXPRESS INTERNAL DIGITAL SIGNAGE
ZETADISPLAY WINS 6-YEAR PUBLIC TENDER FOR FLTYTOGET - NORWEGIAN AIRPORT EXPRESS
November 03, 2021 06:00 ET | ZetaDisplay AB
Malmö - ZetaDisplay AB (publ) announces that the company has signed a new delivery agreement with Flytoget A/S. The 6 year contract starts in 2022 consisting of full-service deliveries in technology,...
FLYTOGET - DIGITAL SIGNAGE INNE I VAGN
ZETADISPLAY VINNER UPPHANDLING FÖR NORSKA FLYTOGET AIRPORT EXPRESS – TECKNAR 6-ÅRS KONTRAKT
November 03, 2021 06:00 ET | ZetaDisplay AB
Malmö - ZetaDisplay AB (publ) meddelar att bolaget har tecknat ett nytt leveransavtal med Flytoget A/S. Det 6-åriga kontraktet startar 2022 bestående av fullserviceleveranser inom teknik, mjukvara,...