New study results with AroCell TK 210 ELISA in prostate cancer has been accepted for publication
February 25, 2019 02:30 ET | AroCell AB
The study with the title “The combination of AroCell TK 210 ELISA with Prostate Health Index (PHI) or PSA density can improve the ability to differentiate prostate cancer from non-cancerous...
Ett nytt studieresultat med AroCell TK 210 ELISA vid prostatacancer har accepterats för publicering
February 25, 2019 02:30 ET | AroCell AB
Studien med titeln “The combination of AroCell TK 210 ELISA with Prostate Health Index (PHI) or PSA density can improve the ability to differentiate prostate cancer from non-cancerous conditions”,...
AroCell AB (publ) Year-End Report 2018
February 21, 2019 02:30 ET | AroCell AB
Word from the CEO ”2018 has been an exciting year for AroCell with several major events. In April, AroCell signed a global non-exclusive license agreement with F. Hoffmann-La Roche Ltd (Roche). Roche...
AroCell AB (publ) Bokslutskommuniké 2018
February 21, 2019 02:30 ET | AroCell AB
VD-ORD ”2018 har varit ett spännande år för AroCell med flera stora händelser. I april tecknade AroCell ett globalt icke exklusivt licensavtal med F. Hoffmann-La Roche Ltd (Roche). Roche är...
AroCell launches new website
February 01, 2019 07:32 ET | AroCell AB
Today AroCell is launching its new website. The goal with the new website is to facilitate for our customers, business partner, and investors to find relevant information about AroCell. The website...
AroCell lanserar ny hemsida
February 01, 2019 07:32 ET | AroCell AB
Idag lanserar AroCell sin nya hemsida. Målet med den nya hemsidan är att underlätta för våra kunder, affärspartner och investerare att hitta relevant information om AroCell. Webbplatsen (arocell.com)...
AroCell is a member of SwedenBIO
January 25, 2019 09:30 ET | AroCell AB
AroCell became this week a member of SwedenBIO, an industry organization for Swedish Life Science companies. The purpose of the membership is to take part in the broad life science development in...
AroCell är medlem i SwedenBIO
January 25, 2019 09:30 ET | AroCell AB
AroCell blev i veckan medlem i SwedenBIO, branschorganisationen för svenska Life Science företag. Syftet med medlemskapet är att ta del av den breda life science utvecklingen i Sverige och att ingå i...
AroCell signs distribution agreement with Gongyingshi in China for AroCell TK 210 ELISA
January 15, 2019 02:00 ET | AroCell AB
AroCell AB (publ) announced today that a distribution agreement has been signed with the Beijing based company Gongyingshi for the promotion and distribution of the AroCell TK 210™ ELISA in China. ...
AroCell tecknar distributörsavtal med Gongyingshi i Kina för AroCell TK 210 ELISA
January 15, 2019 02:00 ET | AroCell AB
Arocell tillkännager idag att ett distributionsavtal har tecknats med det Peking etablerade företaget Gongyingshi, för marknadsföring och distribution av AroCell TK 210™ ELISA i Kina. Läkemedels- och...