Rättad version av pr
Rättad version av pressmeddelande publicerad 20 mars 2019: Ny vetenskaplig publikation från AroCell på TK 210 ELISA i prostatacancer
March 20, 2019 05:27 ET | AroCell AB
Rättelsen består av att vi har lagt till en länk till artikeln. Syftet med studien var att undersöka det diagnostiska värdet av AroCell TK 210 ELISA tillsammans med fri-PSA, Pro PSA och PHI för att...
CORRECTED VERSION of
CORRECTED VERSION of March 20, 2019 Press Release: New scientific publication from AroCell on TK 210 ELISA in prostate cancer
March 20, 2019 05:27 ET | AroCell AB
In the corrected version of the press release we have added a link to the article. The aim of the study was to investigate the diagnostic value of the AroCell TK 210 ELISA together with free PSA,...
Ny vetenskaplig publ
Ny vetenskaplig publikation från AroCell på TK 210 ELISA i prostatacancer
March 20, 2019 04:30 ET | AroCell AB
Syftet med studien var att undersöka det diagnostiska värdet av AroCell TK 210 ELISA tillsammans med fri-PSA, Pro PSA och PHI för att differentiera prostatacancer från godartade urologiska sjukdomar. ...
New scientific publi
New scientific publication from AroCell on TK 210 ELISA in prostate cancer
March 20, 2019 04:30 ET | AroCell AB
The aim of the study was to investigate the diagnostic value of the AroCell TK 210 ELISA together with free PSA, pro PSA and PHI in differentiating prostate cancer from benign urological conditions. ...
Abstract från AroCel
Abstract från AroCell accepterad för posterpresentation under AACR 2019
February 28, 2019 04:30 ET | AroCell AB
Ett abstract från AroCell har accepterats för posterpresentation på American Association of cancer Research 2019 (AACR 2019) som hålls mellan 29 mars och 3 april i Atlanta, Georgia, USA. Studien...
Abstract from AroCel
Abstract from AroCell accepted for poster presentation during AACR 2019
February 28, 2019 04:30 ET | AroCell AB
An abstract from AroCell has been accepted for poster presentation on the American Association of Cancer Research 2019 (AACR 2019) held from March 29 to April 3 in Atlanta, Georgia, USA. The Study...
Ett nytt studieresul
Ett nytt studieresultat med AroCell TK 210 ELISA vid prostatacancer har accepterats för publicering
February 25, 2019 02:30 ET | AroCell AB
Studien med titeln “The combination of AroCell TK 210 ELISA with Prostate Health Index (PHI) or PSA density can improve the ability to differentiate prostate cancer from non-cancerous conditions”,...
New study results wi
New study results with AroCell TK 210 ELISA in prostate cancer has been accepted for publication
February 25, 2019 02:30 ET | AroCell AB
The study with the title “The combination of AroCell TK 210 ELISA with Prostate Health Index (PHI) or PSA density can improve the ability to differentiate prostate cancer from non-cancerous...