AroCell AB (publ) Year-End Report 2018
February 21, 2019 02:30 ET | AroCell AB
Word from the CEO ”2018 has been an exciting year for AroCell with several major events. In April, AroCell signed a global non-exclusive license agreement with F. Hoffmann-La Roche Ltd (Roche). Roche...
AroCell AB (publ) Bokslutskommuniké 2018
February 21, 2019 02:30 ET | AroCell AB
VD-ORD ”2018 har varit ett spännande år för AroCell med flera stora händelser. I april tecknade AroCell ett globalt icke exklusivt licensavtal med F. Hoffmann-La Roche Ltd (Roche). Roche är...
AroCell's CEO share his views on the company in a video interview
February 13, 2019 06:00 ET | AroCell AB
Today AroCell publishes a short video interview with Michael Brobjer, CEO, and his reflections on his first months at Arocell. The video is available through the link below, AroCell website, and on...
AroCell’s VD ger sin syn på företaget i en videointervju
February 13, 2019 06:00 ET | AroCell AB
AroCell publicerar idag ett kort videointervju med Michael Brobjer, VD, och hans reflektion på de första månaderna i ledningen. Videon finns tillgänglig via länk nedan, på bolagets hemsida och via...
AroCell launches new website
February 01, 2019 07:32 ET | AroCell AB
Today AroCell is launching its new website. The goal with the new website is to facilitate for our customers, business partner, and investors to find relevant information about AroCell. The website...
AroCell lanserar ny hemsida
February 01, 2019 07:32 ET | AroCell AB
Idag lanserar AroCell sin nya hemsida. Målet med den nya hemsidan är att underlätta för våra kunder, affärspartner och investerare att hitta relevant information om AroCell. Webbplatsen (arocell.com)...
AroCell signs distribution agreement with Gongyingshi in China for AroCell TK 210 ELISA
January 15, 2019 02:00 ET | AroCell AB
AroCell AB (publ) announced today that a distribution agreement has been signed with the Beijing based company Gongyingshi for the promotion and distribution of the AroCell TK 210™ ELISA in China. ...
AroCell tecknar distributörsavtal med Gongyingshi i Kina för AroCell TK 210 ELISA
January 15, 2019 02:00 ET | AroCell AB
Arocell tillkännager idag att ett distributionsavtal har tecknats med det Peking etablerade företaget Gongyingshi, för marknadsföring och distribution av AroCell TK 210™ ELISA i Kina. Läkemedels- och...
AroCell signs distribution agreement with Eurobio Scientific in France
December 20, 2018 02:00 ET | AroCell AB
AroCell AB (publ) announced today that a distribution agreement has been signed with the French company Eurobio Scientific, for distribution of AroCell TK 210 ELISA in France and Switzerland. AroCell...
AroCell tecknar distributörsavtal med Eurobio Scientific i Frankrike
December 20, 2018 02:00 ET | AroCell AB
Arocell tillkännager idag att ett distributionsavtal har tecknats med det franska företaget Eurobio Scientific, för distribution av AroCell TK 210 ELISA i Frankrike och Schweiz. AroCell TK 210 ELISA...