PolyPlank AB: Ändrin
PolyPlank AB: Ändring i styrelsen    
June 22, 2022 08:12 ET | PolyPlank AB
PolyPlank AB (publ) har idag 2022-06-22 haft styrelsemöte. Styrelseledamoten, tillika huvudägare i PolyPlank AB, Leif Jilkén har efter en hovrättsdom valt att idag lämna styrelsen. PolyPlanks...
Årsstämma PolyPlank
Årsstämma PolyPlank AB (publ)        
April 21, 2022 06:00 ET | PolyPlank AB
PolyPlank AB (publ) har hållit årsstämma. Med anledning av coronapandemin genomfördes årsstämman utan fysisk närvaro av aktieägare, ombud och utomstående. Aktieägarna har fått utöva sin rösträtt vid...
PolyPlank AB: Delårs
PolyPlank AB: Delårsrapport januari-mars 2022
April 21, 2022 03:00 ET | PolyPlank AB
Vd har ordet Omsättningen för Q1 uppgår till 9,4 MSEK (fg år 5,2) för moderbolaget, men tyvärr tyngs vi fortfarande av de tunga extrakostnaderna för maskinhaverierna med drygt 1 MSEK för Q1. Den nya...
PolyPlank offentligg
PolyPlank offentliggör årsredovisning för 2021
March 30, 2022 03:00 ET | PolyPlank AB
PolyPlanks årsredovisning för 2021 finns nu tillgänglig i bifogad pdf och på bolaget hemsida. För ytterligare information, vänligen kontakta: Vd                Cay Strandén Telefon        ...
KALLELSE TILL ÅRSSTÄ
KALLELSE TILL ÅRSSTÄMMA I POLYPLANK AB (PUBL)
March 24, 2022 03:00 ET | PolyPlank AB
Aktieägarna i PolyPlank AB (publ), org.nr 556489-7998, kallas härmed till årsstämma torsdagen den 21 april 2022. Med anledning av fortsatt spridning av coronaviruset har styrelsen beslutat att...
PolyPlank AB: Bokslu
PolyPlank AB: Bokslutskommuniké för 2021
February 16, 2022 03:00 ET | PolyPlank AB
Vd har ordet Året har varit turbulent med både negativa och positiva händelser. Covid-19 har påverkat oss negativt under året, mest genom en otrolig ”seghet” på marknaden, långa ledtider för bl.a....
PolyPlank AB (publ)
PolyPlank AB (publ) erhåller en order från Älmby Entreprenad AB värd 2,6 MSEK.
December 01, 2021 02:50 ET | PolyPlank AB
PolyPlank har erhållit en ny order från Älmby Entreprenad AB värd 2,6 MSEK. Slutkund är Ronneby Kommun. PolyPlank kommer att leverera och montera ett bullerplank utanför Parkdala skolan i Ronneby....
PolyPlank AB (publ)
PolyPlank AB (publ) erhåller en order från Kron & Karlsson Bygg & Mark AB värd ca 1,0 MSEK
November 03, 2021 06:45 ET | PolyPlank AB
PolyPlank har erhållit en ny order från Kron & Karlsson Bygg & Mark AB värd ca 1,0 MSEK. Slutkund är HSB, BRF Vidingsjö 2 i Linköping. PolyPlank kommer att leverera 36 st mindre cykelhus i...
PolyPlank AB: Delårs
PolyPlank AB: Delårsrapport januari-september 2021
October 22, 2021 03:00 ET | PolyPlank AB
Vd har ordet Tack vare en lyckad företrädesemission har vi haft möjlighet att göra nödvändiga maskin- och marknadsinvesteringar. På marknadssidan jobbar vi med en helt ny ”profilering” av företaget...
PolyPlank AB: Delårs
PolyPlank AB: Delårsrapport januari-juni 2021
August 13, 2021 03:00 ET | PolyPlank AB
Vd har ordet Företrädesemissionen övertecknades till ca 154 % och blev en succé. Tack vare emissionen har vår soliditet stärkts från 17% till 38% och aktiekapitalet har ökat från 3 819 755 SEK till ...