AroCell and Corgenix establish the measurement of Thymidine Kinase 1 using AroCell TK 210 ELISA in a CLIA-lab in the USA
April 15, 2019 02:00 ET | AroCell AB
AroCell AB (AROC NASDAQ Stockholm) announce today, in collaboration with Corgenix (Corgenix Inc., Colorado USA) that the AroCell TK 210 ELISA kit has been validated and approved for Thymidine Kinase 1...
AroCell inleder samarbete med Corgenix och erbjuder analys av Tymidinkinas 1 med hjälp av AroCell TK 210 ELISA i USA
April 15, 2019 02:00 ET | AroCell AB
AroCell AB (AROC NASDAQ Stockholm) tillkännager idag, i ett samarbete med Corgenix (Corgenix Inc., Colorado USA) att AroCell TK 210 ELISA-kit har validerats och godkänts för Tymidinkinas 1 (TK1)...
AroCell´s 2018 Annual Report published
April 12, 2019 05:30 ET | AroCell AB
AroCell today announces that the Annual Report for 2018 is now available on the company’s website: www.arocell.com. The Annual report is available on the following link:...
AroCell årsredovisning för 2018 publicerad
April 12, 2019 05:30 ET | AroCell AB
AroCell meddelar idag att årsredovisningen för 2018 nu finns tillgänglig på bolagets hemsida www.arocell.com. Årsredovisningen går hitta på följande länk: arocell.com/årsredovisning-2018 Denna...
New AroCell patent granted by the EPO  
March 20, 2019 06:00 ET | AroCell AB
AroCell announced today that the patent nr. 3083698 and titled” Monoclonal Anti-TK1 Antibodies” is granted by European Patent Office and will be published on April 10, 2019 The patent is referring to...
Nytt patent från AroCell beviljat av EPO 
March 20, 2019 06:00 ET | AroCell AB
AroCell tillkännagav idag att patentet nr. 3083698 Och med titeln "Monoklonala anti-TK1 antikroppar" beviljas av Europeiska patentkontoret (EPO) och kommer att publiceras den 10 april, 2019 Patentet...
CORRECTED VERSION of March 20, 2019 Press Release: New scientific publication from AroCell on TK 210 ELISA in prostate cancer
March 20, 2019 05:27 ET | AroCell AB
In the corrected version of the press release we have added a link to the article. The aim of the study was to investigate the diagnostic value of the AroCell TK 210 ELISA together with free PSA,...
Rättad version av pressmeddelande publicerad 20 mars 2019: Ny vetenskaplig publikation från AroCell på TK 210 ELISA i prostatacancer
March 20, 2019 05:27 ET | AroCell AB
Rättelsen består av att vi har lagt till en länk till artikeln. Syftet med studien var att undersöka det diagnostiska värdet av AroCell TK 210 ELISA tillsammans med fri-PSA, Pro PSA och PHI för att...
New scientific publication from AroCell on TK 210 ELISA in prostate cancer
March 20, 2019 04:30 ET | AroCell AB
The aim of the study was to investigate the diagnostic value of the AroCell TK 210 ELISA together with free PSA, pro PSA and PHI in differentiating prostate cancer from benign urological conditions. ...
Ny vetenskaplig publikation från AroCell på TK 210 ELISA i prostatacancer
March 20, 2019 04:30 ET | AroCell AB
Syftet med studien var att undersöka det diagnostiska värdet av AroCell TK 210 ELISA tillsammans med fri-PSA, Pro PSA och PHI för att differentiera prostatacancer från godartade urologiska sjukdomar. ...