Report from the Annual General Meeting of AroCell AB (publ) 2019
May 16, 2019 08:30 ET | AroCell AB
(Available inSwedish only) AroCell AB (publ) (”Bolaget”) höll idag den 16 maj 2019 i Uppsala sin årsstämma för verksamhetsåret 2018, varvid följande beslut fattades. För mer detaljerad information...
Kommuniké från årsstämma i AroCell AB (publ) 2019
May 16, 2019 08:30 ET | AroCell AB
AroCell AB (publ) (”Bolaget”) höll idag den 16 maj 2019 i Uppsala sin årsstämma för verksamhetsåret 2018, varvid följande beslut fattades. För mer detaljerad information om innehållet i besluten...
AroCell AB (publ) Interim Report 1st January to 31st March 2019
May 16, 2019 02:00 ET | AroCell AB
Word from the CEO “Biomarkers will play an increasingly important role in how we identify and follow up treatments for patients with cancer in the coming years. The development of an increased...
AroCell AB (publ) Delårsrapport 1 januari – 31 mars 2019
May 16, 2019 02:00 ET | AroCell AB
VD-ORD ”Biomarkörer kommer spela en allt större roll i hur vi identifierar och följer upp behandlingar av patienter med cancer de kommande åren.  Utvecklingen kring ökad individanpassning drivs av...
AroCell expands its distribution network and signs distribution agreement with Inveniolife
May 02, 2019 02:00 ET | AroCell AB
AroCell AB (publ) announce today that a distribution agreement has been signed with the Mumbai based company Inveniolife Technology Pvt. Ltd. for the promotion and distribution of the AroCell TK 210™...
AroCell utökar sitt distributionsnät och tecknar distributionsavtal med Inveniolife
May 02, 2019 02:00 ET | AroCell AB
AroCell AB (publ) meddelar idag att ett distributionsavtal har tecknats med det Mumbai-baserade företaget Inveniolife Technology Pvt. Ltd för distribution av AroCell TK 210 ™ ELISA i Indien. AroCells...
AroCell establish a Scientific Advisory Board
April 17, 2019 02:00 ET | AroCell AB
AroCell announces today that we have established a Scientific Advisory Board to support the company in its planned expansion for the coming years. The Scientific Advisory Board (SAB) will have the...
AroCell inrättar Vetenskapligt Råd
April 17, 2019 02:00 ET | AroCell AB
AroCell tillkännager idag att vi har etablerat ett vetenskapligt råd för att stödja företaget i sin planerade expansion under de närmaste åren. Det vetenskapliga rådet kommer att ha som mål att...
AroCell and Corgenix establish the measurement of Thymidine Kinase 1 using AroCell TK 210 ELISA in a CLIA-lab in the USA
April 15, 2019 02:00 ET | AroCell AB
AroCell AB (AROC NASDAQ Stockholm) announce today, in collaboration with Corgenix (Corgenix Inc., Colorado USA) that the AroCell TK 210 ELISA kit has been validated and approved for Thymidine Kinase 1...
AroCell inleder samarbete med Corgenix och erbjuder analys av Tymidinkinas 1 med hjälp av AroCell TK 210 ELISA i USA
April 15, 2019 02:00 ET | AroCell AB
AroCell AB (AROC NASDAQ Stockholm) tillkännager idag, i ett samarbete med Corgenix (Corgenix Inc., Colorado USA) att AroCell TK 210 ELISA-kit har validerats och godkänts för Tymidinkinas 1 (TK1)...