Opdateret prospekt for Værdipapirfonden Sparindex
May 31, 2021 11:15 ET | Værdipapirfonden Sparindex
ID-Sparinvest, Filial af Sparinvest S.A., Luxembourg offentliggør opdateret prospekt for Værdipapirfonden Sparindex med tilhørende afdelinger. Der er foretaget følgende ændringer af prospektet: ...
Værdipapirfonden Sparinvest ophæver suspension af handel med alle afdelinger
May 06, 2021 03:34 ET | Værdipapirfonden Sparindex
Under henvisning til Nasdaq Copenhagens regler for udstedere af investeringsbeviser skal ID-Sparinvest, Filial af Sparinvest S.A., Luxembourg hermed på vegne af de berørte afdelinger i...
Værdipapirfonden Sparindex suspenderer handel med alle afdelinger
May 05, 2021 10:27 ET | Værdipapirfonden Sparindex
Under henvisning til Nasdaq Copenhagens regler for udstedere af investeringsbeviser skal ID-Sparinvest, Filial af Sparinvest S.A., Luxembourg hermed på vegne af de berørte afdelinger...
Ledelsesændring – Sparinvest S.A.
April 20, 2021 05:28 ET | Værdipapirfonden Sparindex
Sparinvest S.A., som varetager den daglige ledelse af Værdipapirfonden Sparindex, skal hermed meddele, at der er foretaget ændringer i selskabets direktion, idet Michaela Winther er fratrådt som...
Årsrapport – Værdipapirfonden Sparindex med tilhørende afdelinger
March 26, 2021 09:30 ET | Værdipapirfonden Sparindex
Samtlige afdelinger - på nær Globale Aktier Min. Risiko AKK KL - gav moderat positive afkast i 2020. Vores forventninger om positive afkast for fondene blev dermed delvist indfriet. For Globale Aktier...
Opdateret prospekt for Værdipapirfonden Sparindex
March 09, 2021 10:30 ET | Værdipapirfonden Sparindex
ID-Sparinvest, Filial af Sparinvest S.A., Luxembourg offentliggør opdateret prospekt for Værdipapirfonden Sparindex med tilhørende afdelinger. Der er foretaget følgende ændringer af prospektet: ...
Delegation af kapitalforvaltningsydelser
March 09, 2021 09:00 ET | Værdipapirfonden Sparindex
Sparinvest S.A., som er administrationsselskab for Værdipapirfonden Sparindex via ID-Sparinvest, Filial af Sparinvest S.A., Luxembourg, skal hermed meddele, at Sparinvest S.A. har delegeret...
Værdipapirfonden Sparindex ophæver suspension af handel med alle afdelinger
March 04, 2021 03:37 ET | Værdipapirfonden Sparindex
Under henvisning til Nasdaq Copenhagens regler for udstedere af investeringsbeviser skal ID-Sparinvest, Filial af Sparinvest S.A., Luxembourg hermed på vegne af de berørte afdelinger i...
Værdipapirfonden Sparindex suspenderer handel med alle afdelinger
March 03, 2021 05:01 ET | Værdipapirfonden Sparindex
Under henvisning til Nasdaq Copenhagens regler for udstedere af investeringsbeviser skal ID-Sparinvest, Filial af Sparinvest S.A., Luxembourg hermed på vegne af de berørte afdelinger...
Værdipapirfonden Sparindex ophæver suspension af handel med alle afdelinger
February 19, 2021 03:21 ET | Værdipapirfonden Sparindex
Under henvisning til Nasdaq Copenhagens regler for udstedere af investeringsbeviser skal ID-Sparinvest, Filial af Sparinvest S.A., Luxembourg hermed på vegne af de berørte afdelinger i...