Financial calendar 2022 for FirstFarms A/S
December 03, 2021 01:32 ET | FirstFarms A/S
FirstFarms A/S’ Board of Directors has adopted the following financial calendar for 2022: 23 March 2022        Annual report 2021                26 April 2022           Annual general...
Finanskalender 2022 for FirstFarms A/S
December 03, 2021 01:32 ET | FirstFarms A/S
Bestyrelsen for FirstFarms A/S har vedtaget følgende finanskalender for 2022: 23. marts 2022        Årsregnskab 202126. april 2022          Generalforsamling31. maj 2022           Delårsrapport...
Interim financial report for 1 January - 30 September 2021 for FirstFarms A/S
November 24, 2021 02:47 ET | FirstFarms A/S
Satisfactory Q3 points to historic 2021 result The prices of crops have affected FirstFarms A/S' result in the first 3 quarters of 2021 positively, as FirstFarms annually is a large net seller...
Delårsrapport for 1. januar - 30. september 2021 for FirstFarms A/S
November 24, 2021 02:47 ET | FirstFarms A/S
Tilfredsstillende 3. kvartal peger i retning af historisk 2021-resultatDe høje priser på afgrøder har påvirket FirstFarms A/S resultat positivt i de første 3 kvartaler af 2021, da FirstFarms på...
FirstFarms A/S tilføres 104 mDKK i likvide midler
November 23, 2021 10:23 ET | FirstFarms A/S
FirstFarms A/S har dags dato afsluttet salget af selskabets landbrug i Nordvestrumænien (selskabsmeddelelse nr. 14 af 15. juli 2021). Salgsprisen for aktiviteterne udgør 104 mDKK. I forbindelse med...
FirstFarms A/S is provided 104 mDKK in free cash
November 23, 2021 10:23 ET | FirstFarms A/S
FirstFarms A/S has today completed the sale of the company’s agriculture in Northwest Romania (company announcement no. 14 of 15 July 2021). The sales price for the activities is 104 mDKK. In...
FirstFarms A/S gennemfører delsalg af jord i Vestrumænien og fastholder forventning om rekordresultat
November 04, 2021 10:37 ET | FirstFarms A/S
FirstFarms A/S har planmæssigt solgt yderligere 477 hektar jord i Vestrumænien som led i en betinget salgsaftale på samlet 1.675 hektar. (selskabsmeddelelse nr. 15 af 9. juni 2020). Der er tidligere...
FirstFarms A/S completes sub-sale of land in West Romania and maintains expectation of record result
November 04, 2021 10:37 ET | FirstFarms A/S
FirstFarms A/S has as planned sold additional 477 hectares of land in West Romania as part of a conditional sales agreement of totally 1,675 hectares (company announcement no. 15 of 9 June 2020)....
Report on insiders trade with FirstFarms A/S' shares
September 14, 2021 02:32 ET | FirstFarms A/S
Pursuant to the Market Abuse Regulation art. 19 and according to power of attorney to report transactions on behalf of Thoraso Holding ApS, FirstFarms A/S shall hereby report transactions with...
Indberetning af insideres handel med FirstFarms A/S' aktier
September 14, 2021 02:32 ET | FirstFarms A/S
I henhold til Markedsmisbrugsforordningen art. 19, og i henhold til fuldmagt til at indberette handler for Thoraso Holding ApS, skal FirstFarms A/S hermed indberette oplysninger om ledende...