Inbank increases sta
Inbank increases stake in full-service vehicle rental company Mobire to 65%
June 21, 2023 01:30 ET | Inbank
On 20 June 2023, Inbank signed an agreement to acquire an additional 12% stake in the full-service vehicle rental company Mobire Group OÜ. As a result, Inbank now owns 65% of Mobire's shares. The...
Inbank suurendas osa
Inbank suurendas osalust sõidukite täisteenusrendi ettevõttes Mobire 65%-ni
June 21, 2023 01:30 ET | Inbank
20.06.2023 allkirjastas AS Inbank lepingu veel 12% osaluse omandamiseks sõidukite täisteenusrendi ettevõttes Mobire Group OÜ. Tehingu järel kuulub Inbankile 65% Mobire aktsiatest. Poolte kokkuleppel...
Outcome of the Addit
Outcome of the Additional Tier 1 bond subscription
May 30, 2023 01:30 ET | Inbank
On Friday, 19 May 2023, the subscription period for AS Inbank Additional Tier 1 bonds (AT1 bonds) ended. Investors subscribed to bonds worth 11.1 million euros. Thus, the volume of the issue was...
Inbanki AT1 võlakirj
Inbanki AT1 võlakirjade märkimise tulemused
May 30, 2023 01:30 ET | Inbank
Reedel, 19. mail 2023 lõppes AS Inbanki esimese taseme täiendavate omavahendite hulka (AT1) kuuluvate võlakirjade märkimine. Investorid märkisid võlakirju mahus 11,1 miljonit eurot. Seega märgiti...
Inbank Unaudited Fin
Inbank Unaudited Financial Results for Q1 2023
May 03, 2023 01:00 ET | Inbank
In Q1 2023 Inbank earned a consolidated net profit of 1.9 million euros decreasing 37% year-on-year. The return on equity was 7.3%. Inbank’s loan and subscription portfolio increased by 26%...
Inbanki 2023. aasta
Inbanki 2023. aasta esimese kvartali auditeerimata majandustulemused
May 03, 2023 01:00 ET | Inbank
Inbanki 2023. aasta esimese kvartali konsolideeritud puhaskasum oli 1,9 miljonit eurot, mis on aastatagusega võrreldes 37% vähem. Omakapitali tootlus oli esimeses kvartalis 7,3%. Inbanki laenude...
inbank-wordmark-nightviolet.png
Inbank is raising additional capital
April 27, 2023 01:30 ET | Inbank
AS Inbank is issuing Additional Tier 1 bonds (AT1 bonds) through a private placement in May 2023. Due to the complexity of AT1 bonds, they will not be offered publicly and the offer will be aimed...
Inbank kaasab lisaka
Inbank kaasab lisakapitali
April 27, 2023 01:30 ET | Inbank
AS Inbank emiteerib 2023. aasta mais suunatud emissiooni kaudu võlakirju, mis kuuluvad esimese taseme täiendavate omavahendite hulka (AT1). Tulenevalt AT1 võlakirjade keerukusest ei ole neid plaanis...
Notice of Amendment
Notice of Amendment to Inbank Articles of Association
March 08, 2023 09:30 ET | Inbank
AS Inbank has submitted a proposal to the Annual General Meeting of Shareholders to amend Inbank Articles of Association as follows: 7.3 The Management Board is comprised of three (3) to nine (9)...
Teadaanne muudatuses
Teadaanne muudatusest Inbanki põhikirjas
March 08, 2023 09:30 ET | Inbank
AS Inbank esitas aktsionäride üldkoosolekule ettepaneku muuta Inbanki põhikirja järgmiselt: 7.3 Juhatusse kuulub kolm (3) kuni üheksa (9) liiget, kes valitakse nõukogu poolt kolmeks (3) aastaks. ...