OASMIA: STORT INTRESSE FÖR OASMIA I BUDAPEST
September 20, 2007 06:00 ET | Oasmia Pharmaceutical AB
(NGM: OASM A) Oasmia Pharmaceutical AB presenterade i förra veckan resultaten från fas I/II studien med Paclical® Vet vid den europeiska veterinärkongressen, ECVIM-CA Congress i Budapest. -...
OASMIA: GREAT INTERESTS FOR OASMIA IN BUDAPEST
September 20, 2007 06:00 ET | Oasmia Pharmaceutical AB
(NGM: OASM A) Last week Oasmia Pharmaceutical AB presented the results from a phase I/II study with Paclical® Vet at the Veterinary European ECVIM-CA Congress in Budapest. - The information...
OASMIA: OASMIA NOTERAS PÅ NGM EQUITY
September 17, 2007 06:00 ET | Oasmia Pharmaceutical AB
(NGM: OASM MTFA) Oasmia Pharmaceutical AB noteras den 18 september på NGM Equity. Företaget är nu redo att ta ytterligare ett steg framåt och ge större investerare och finansiella institutioner...
OASMIA: OASMIA LISTED ON NGM EQUITY
September 17, 2007 06:00 ET | Oasmia Pharmaceutical AB
(NGM OASM MTFA) Oasmia Pharmaceutical is being listed on NGM Equity, Sweden, on September 18th 2007. This provides private and institutional shareholders with a better place to trade in the...
OASMIA: KOMMUNIKÉ FRÅN ÅRSSTÄMMA
September 10, 2007 06:00 ET | Oasmia Pharmaceutical AB
Oasmia Pharmaceutical ABs årsstämma avhölls den 7 september. Vid stämman omvaldes såsom styrelseledamöter, Claes Piehl, Julian Aleksov, Peter Ström och Bo Cederstrand. Styrelsen utsåg Bo...
OASMIA: OASMIA PRESENTERAR PACLICAL® VET I BUDAPEST
June 19, 2007 06:00 ET | Oasmia Pharmaceutical AB
Läkemedelsföretaget Oasmia Pharmaceutical kommer att presentera resultat från fas I/II studien med cancerläkemedlet Paclical® Vet vid den europeiska veterinärkongressen, ECVIM-CA Congress 13-15...
OASMIA: OASMIA PRESENTS PACLICAL® VET IN BUDAPEST
June 19, 2007 06:00 ET | Oasmia Pharmaceutical AB
The pharmaceutical company Oasmia Pharmaceutical will present results from a phase I/II study with the cancer product Paclical® Vet at the Veterinary European ECVIM-CA Congress 13-15 September in...
OASMIA: YEAR-END REPORT FOR THE PERIOD 1 MAY 2006 - 30 APRIL 2007
June 15, 2007 06:00 ET | Oasmia Pharmaceutical AB
Year-end report in brief for the period 1 May 2006 - 30 April 2007 * The Group's net sales increased to TSEK 22 387 (853). * Profit/loss after taxes amounted to TSEK -9 757 (-7,307). *...
OASMIA: BOKSLUTSRAPPORT FÖR PERIODEN 2006-05-01 - 2007-04-30
June 15, 2007 06:00 ET | Oasmia Pharmaceutical AB
Kort om bokslut för perioden 2006-05-01 - 2007-04-30 * Koncernens nettoomsättning ökade till 22 387 (853) tkr. * Resultat efter skatt uppgick till -9 757 (-7 307) tkr. * Resultatet per...
OASMIA: OASMIA PRESENTS AT EUROPEAN CANCER CONFERENCE
June 12, 2007 06:00 ET | Oasmia Pharmaceutical AB
The pharmaceutical company Oasmia Pharmaceutical will present results from a phase I/II study with the cancer product Paclical® at the European Cancer Conference (ECCO 14) between 23-27th of...