Opdateret prospekt for Investeringsforeningen Sparinvest
May 31, 2021 11:15 ET | Investeringsforeningen Sparinvest
ID-Sparinvest, Filial af Sparinvest S.A., Luxembourg offentliggør opdateret prospekt for Investeringsforeningen Sparinvest med tilhørende afdelinger. Der er foretaget følgende ændringer i...
Fejl i indberetning af indre værdi for Investeringsforeningen Sparinvest
May 19, 2021 02:09 ET | Investeringsforeningen Sparinvest
Under henvisning til lov om investeringsforeninger m.v. § 75, stk. 1, samt NASDAQ Copenhagen A/S´ regler for udstedere af investeringsbeviser, skal ID- Sparinvest, Filial af Sparinvest S.A.,...
Investeringsforeningen Sparinvest ophæver suspension af handel med alle afdelinger
May 06, 2021 03:36 ET | Investeringsforeningen Sparinvest
Under henvisning til Nasdaq Copenhagens regler for udstedere af investeringsbeviser skal ID-Sparinvest, Filial af Sparinvest S.A., Luxembourg hermed på vegne af de berørte afdelinger i...
Investeringsforeningen Sparinvest suspenderer handel med alle afdelinger
May 05, 2021 10:26 ET | Investeringsforeningen Sparinvest
Under henvisning til Nasdaq Copenhagens regler for udstedere af investeringsbeviser skal ID-Sparinvest, Filial af Sparinvest S.A., Luxembourg hermed på vegne af de berørte afdelinger i...
Ledelsesændring – Sparinvest S.A.
April 20, 2021 05:15 ET | Investeringsforeningen Sparinvest
Sparinvest S.A., som varetager den daglige ledelse af [Investeringsforeningen Sparinvest/Værdipapirfonden Sparindex/Sparinvest SICAV], skal hermed meddele, at der er foretaget ændringer i selskabets...
Forløb af ordinær generalforsamling – Investeringsforeningen Sparinvest
April 14, 2021 12:31 ET | Investeringsforeningen Sparinvest
Der er dags dato afholdt ordinær generalforsamling i Investeringsforeningen Sparinvest med tilhørende afde­ling­er. Generalforsamlingen blev afholdt som en fuldstændig elektronisk generalforsamling. ...
Korrigeret årsrapport – Investeringsforeningen Sparinvest med tilhørende afdelinger
April 09, 2021 09:00 ET | Investeringsforeningen Sparinvest
Med henvisning til fondsbørsmeddelelse offentliggjort den 17. marts 2021 skal ID-Sparinvest, Filial af Sparinvest S.A., Luxembourg, hermed på vegne af Investeringsforeningen Sparinvest offentliggøre...
Correction: Indkaldelse til ordinær generalforsamling i Investeringsforeningen Sparinvest
March 22, 2021 10:45 ET | Investeringsforeningen Sparinvest
Med henvisning til fondsbørsmeddelelse udsendt tidligere i dag korrigerer ID-Sparinvest, Filial af Sparinvest S.A., Luxembourg, hermed Indkaldelse til ordinær generalforsamling i...
Indkaldelse til ordinær generalforsamling i Investeringsforeningen Sparinvest
March 22, 2021 06:00 ET | Investeringsforeningen Sparinvest
Der indkaldes til ordinær generalforsamling i Investeringsforeningen Sparinvest med tilhørende afdelinger, onsdag den 14. april 2021, kl. 17.00. Den ordinære generalforsamling afholdes som...
Opdateret prospekt for Investeringsforeningen Sparinvest
March 19, 2021 11:30 ET | Investeringsforeningen Sparinvest
ID-Sparinvest, Filial af Sparinvest S.A., Luxembourg offentliggør opdateret prospekt for Investeringsforeningen Sparinvest med tilhørende afdelinger. Der er foretaget følgende ændringer i...