OASMIA: NYTT CANCERLÄKEMEDEL FÖR HUND PÅ VÄG MOT REGISTRERING
March 27, 2007 06:00 ET | Oasmia Pharmaceutical AB
Resultat från en svensk studie visar att två tredjedelar av de hundar som ingick i forskningen tillfrisknade. De unika resultaten presenterades i Cambridge under söndagen. Studien har genomförts...
OASMIA: NYTT CANCERLÄKEMEDEL TILL HUND
March 12, 2007 07:00 ET | Oasmia Pharmaceutical AB
Nu blir det möjligt att behandla cancersjuka hundar på samma sätt som hos människa. Det visar en studie som läkemedelsföretaget Oasmia Pharmaceutical tillsammans med Sveriges Lantbruksuniversitet...
OASMIA: NEW DRUG FOR TREATMENT OF CANCER IN DOG
March 12, 2007 07:00 ET | Oasmia Pharmaceutical AB
It is now possible to treat cancer in dogs in the same way as in humans. This is the result from a study performed by the company Oasmia Pharmaceutical in collaboration with the Swedish University...
OASMIA: OASMIA PHARMACEUTICAL AB (PUBL) PLANS TRANSFER TO OFFICIAL LISTING
February 05, 2007 06:00 ET | Oasmia Pharmaceutical AB
Oasmia has been listed on the NGM Nordic MTF since 30th December 2005. Based on the company's strong growth and development, along with requests from both institutional and private investors, Oasmia...
OASMIA: OASMIA PHARMACEUTICAL AB (PUBL) PLANERAR ATT BYTA TILL NOTERAD BÖRSLISTA
February 05, 2007 06:00 ET | Oasmia Pharmaceutical AB
Oasmia har varit noterat på NGM Nordic MTF sedan 30 december 2005. Mot bakgrund av företagets starka tillväxt och utveckling samt önskemål från både institutionella och privata investerare,...
OASMIA: OASMIA ENTERS NEW BUSINESS FIELD, ANIMAL HEALTH
February 01, 2007 06:00 ET | Oasmia Pharmaceutical AB
Oasmia Pharmaceutical will launch a new division, Animal Health, during March of this year. The division will focus on development and marketing of oncology products for companion animals where the...
OASMIA: OASMIA ÖPPNAR NYTT AFFÄRSOMRÅDE, ANIMAL HEALTH
February 01, 2007 06:00 ET | Oasmia Pharmaceutical AB
Oasmia Pharmaceutical kommer under mars månad att starta en ny division, Animal Health. Avdelningen kommer främst att inrikta sig på utveckling och marknadsföring av onkologiprodukter för...
OASMIA: NÄSTA OASMIA-PRODUKT REDO FÖR KLINISKA PRÖVNINGAR
January 31, 2007 06:00 ET | Oasmia Pharmaceutical AB
Oasmia Pharmaceuticals tredje patenterade produkt för cancerbehandling, Doxophos®, är nu redo för kliniska prövningar. Prövningarna är planerade att inledas under fjärde kvartalet 2007....
OASMIA: NEW OASMIA-PRODUCT READY FOR CLINICAL TRIALS
January 31, 2007 06:00 ET | Oasmia Pharmaceutical AB
Oasmia Pharmaceutical's third patented product, Doxophos®, is now ready to enter clinical trials. The trials are planned to commence during the fourth quarter of 2007. Doxophos® contains the...