Wilson ASA: Eks utbytte NOK 0,60/aksje i dag
December 15, 2020 01:50 ET | Wilson ASA
Aksjene i Wilson ASA noteres eks utbytte NOK 0,60 fra og med i dag, 15.12.2020. Wilson ASA Bergen, 15. desember 2020 Denne opplysningen er informasjonspliktig etter verdipapirhandelloven §5-12 ...
Wilson ASA: Nøkkelinformasjon ved kontantutbytte for Wilson ASA
December 10, 2020 08:59 ET | Wilson ASA
Nøkkelinformasjon Utbyttebeløp: 0,60 Annonsert valuta: NOK Siste dag inklusive: 14. desember 2020 Ex-dato: 15. desember 2020 Record date (eierregisterdato): 16. desember 2020 Betalingsdato:...
Wilson ASA: Utbytte NOK 0,60/aksje
December 10, 2020 08:56 ET | Wilson ASA
Styret i Wilson ASA har besluttet iht. styrefullmakt gitt av generalforsamling 2. april 2020 å utbetale utbytte for regnskapsåret 2019 på NOK 0,60 pr aksje. Styrets vurdering er at det er forsvarlig å...
Wilson ASA: Kvartalsrapport 3Q 2020
November 05, 2020 02:22 ET | Wilson ASA
Wilson ASA rapporterer fortsatt stabil inntjening på tross av forventet lavere sesongmessig aktivitet og covid-19. Resultatene for tredje kvartal isolert viser nedgang fra samme periode i 2019....
Wilson ASA: Kvartalsrapport 2Q 2020
August 07, 2020 02:49 ET | Wilson ASA
Wilson Asa rapporterer god og stabil inntjening for andre kvartal 2020 og for første halvår 2020 i en usikker situasjon. For andre kvartal 2020 leverer selskapet EBITDA på MEUR 12,5, som er ned fra...
Wilson ASA: Meldepliktig handel
July 01, 2020 10:01 ET | Wilson ASA
Ivan AS, nærstående til styremedlem Ellen Solstad, har i dag utdelt WILS aksjer til sine aksjonærer. Aurorah AS, som er et heleid holdingselskap for styremedlem Ellen Solstad har mottatt 307 912...
Wilson ASA enters into agreement with Arkon Shipping to strengthen European presence
May 25, 2020 05:11 ET | Wilson ASA
As part of the necessary consolidation of the European Short Sea shipping market, Wilson ASA and Arkon Shipping GmbH & Co. KG has signed an agreement making the combined systems the largest short...
Wilson ASA: Kvartalsrapport 1Q 2020
May 07, 2020 02:27 ET | Wilson ASA
Hovedpunkt for første kvartal 2020 (tall i parentes 1Q 2019) Første kvartal 2020 Nettoinntjening/dag, EUR 3 368 (EUR 3 548)EBITDA ble på MEUR 10,3 (MEUR 12,2)Økt usikkerhet som følge av...
Wilson ASA: Styrevalg
April 27, 2020 09:18 ET | Wilson ASA
Wilson ASA har idag gjennomført valg av ansatterepresentant til styret. Styret i Wilson ASA består nå av: Kristian Eidesvik (styrets formann) Eivind Eidesvik (styrets nestformann) Per...
Wilson ASA: Eks utbytte NOK 0,60/aksje i dag
April 03, 2020 01:50 ET | Wilson ASA
Aksjene i Wilson ASA noteres eks utbytte NOK 0,60 fra og med i dag, 03.04.2020. Wilson ASA Bergen, 3. april 2020 Denne opplysningen er informasjonspliktig etter verdipapirhandelloven §5-12 ...